Otkrivena nelegalna klanica u selu Cerovac kod Kragujevca

Veterinarska inspekcija je u saradnji sa pripadnicima MUP-a, tokom službene kontrole po anonimnoj prijavi da se „svakodnevno vrši klanje i obrada uginule stoke“, 14. januara otkrila nelegalnu klanicu u selu Cerovac kod Kragujevca.

Tokom kontrole zatečeni su u izdvojenom i ograđenom ekonomskom delu gazdinstva, objekat za rasecanje i pakovanje mesa zaklanih životinja, sa dve prostorije, pored kog je u samom dvorištu smeštena minusna komora i pomoćni objekat sa zamrzivačima i dve plusne komore, u okviru objekta za uzgoj junadi, koji ima i funkciju depoa. Svi objekti su u potpuno neprihvatljivim i nepropisnim higijenskim uslovima. U pomenutim komorama i objektu za rasecanje su zatečene rasečene polutke od sedam goveda, sa glavama i iznutricama, a u punim zamrzivačima zapremine oko 400 litara, juneće meso i organi. Juneće kosti su zapakovane u PVC vrećama, odložene pored ulaza u objekatu za rasecanje. Zatečena su i dva kamiona za prevoz životinja, vozilo sa uređajem za hlađenje za prevoz mesa, kao i stočna vaga za merenje životinja.

Klanje goveda se nije obavljalo u izgrađenom objektu, već na nepokrivenom i nezaštićenom izbetoniranom platou koji se nalazi na dvorištu, sa metalnim kukama i čekrkom za podizanje i klanje goveda. Osim navedenog, zatečen je i izgrađen objekat u kom se vrši solenje koža.

U istom dvorištu zatečena su i dva objekta za uzgoj goveda. U prvom, koji služi i kao depo je zatečeno 13 goveda starosti od 6-8 meseci, od kojih je 12 bez ušnih markica i jedno june sa jednom ušnom markicom. Vlasnik ne poseduje pasoše, niti uverenja o zdravstvenom stanju životinja za svih 13 goveda. U istom objektu je zatečeno jedno muzno grlo, bez ušnih markica, bez pasoša i uverenja o zdravstvenom stanju životinja i 3 konja, koja prema izjavi vlasnika nisu mikročipovani i nije sproveden obavezan Program mera zdravstvene zaštite životinja.

U drugom objektu za uzgoj, zatečeno je 14 goveda starosti 6-8 meseci, od kojih za četiri vlasnik ne poseduje pasoš, ni uverenje o zdravstvenom stanju životinja. Iz priložene dokumentacije je utvrđeno da u uverenjima o zdravstvenom stanju životinja nije izvršen prenos vlasništva.

Takođe, ni u pasošima nije izvršen prenos vlasništva na Aksentija Najdanovića vlasnika nelegalnih objekata, od strane veterinarske stanice nadležne za sprovođenje programa mera u selu Cerovac, V.S. „Kragujvet“, i pored činjenice da postoje potvrde o prijavi događaja-dolasku na gazdinstvo, koje je vlasnik gazdinstva Aksentije Najdanović dostavio V.S. „Kragujvet“-u i koje su veterinari iz V.S. „Kragujvet“ overili potpisom i žigom stanice s datumom prijema.

Veterinarska inspekcija usmenim rešenjem zabranila je promet navedenih količina mesa, koje je zaplenjeno i stavljeno van upotrebe (obeleženo i pečatirano jemstvenikom i voskom) do dolaska službe kafilerije u kojoj će biti neškodljivo uklonjeno pod nadzorom Republičke veterinarske inspekcije.

Veterinarska inspekcija zabranila je klanje životinja u objektu koje nije odobreno od strane Uprave za veterinu; stavljeno je u karantin 18 junadi, kod kojih nije zatečena propisana dokumentacija i zabranjen je njihov promet. Takođe su zaplenjene zatečene ušne markice za šest grla.

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede

preuzeto sa : prviprvinaskali.com