Srpski mlekari pred bankrotom!

Proizvođači jedne od najvažnijih namirnica u velikoj krizi. Još nema uvoznih zaštita na mleko u prahu, kažu proizvođači

SRPSKI mlekari sa zavišću gledaju na svoje kolege u Evropskoj uniji. Ne bez razloga. Kada su nedavno, u znak protesta zbog niskih cena mleka, blokirali glavne saobraćajnice u Briselu, to im se isplatilo, jer je ubrzo Evropska komisija saopštila da će im urgentno pomoći sa pola milijarde evra! Sankcije prema Rusiji, dodatno su otežale njihovu situaciju i doveli do stvaranja velikih viškova. Mleko je samo u ovoj godini pojeftinilo za četvritnu, a farmeri tvrde da im preti bankrot.

Srpski proizvođači su mnogo puta ukazivali da su ugroženi. Ogroman je uvoz mleka u prahu, traže veću pomoć države, ali nailaze na otpor, jer ih, kažu, sputava Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Kada je planiran veći izvoz u Rusiju, stigao je dopis iz Brisela da se treba uzdržati od bilo kakvih izvoznih subvencija i kredita, odnosno povećanog srpskog izvoza u Rusiju, kako ne bi zauzeli mesto proizvoda iz EU.

– Na našu žalost, ni u jednom segmentu ne možemo da se poredimo sa farmerima iz EU, koji posluju u uređenom sistemu – kaže za “Novosti” Sanja Bugarski, predsednica Centralne asocijacije proizvođača Vojvodine. – Ministarstvo poljoprivrede decenijama nije uradilo elementarne stvari i iz takvog pristupa proizlazi mnogo problema. O našoj situaciji najbolje govori broj krava koji imamo. Od nekada 1,4 miliona krava stigli smo na nepunih 300.000 grla. Bilo bi lepo da neko obrazloži zašto je to tako i ko snosi odgovornost za to.

Danas je, dodaje Bugarski, na redu mleko i meso ista situacija se već dešava sa voćem i povrćem, tako da je naša kompletna poljoprivreda ugrožena u potpunosti. Mislimo da Srbija mora da iskoristi sve mehanizme koje ima i to pod hitno. Zbog nerazumevanja od strane Ministarstva, mlekari posluju od maja meseca sa gubitkom.

– Još uvek nisu uvedeni prelevmani na mleko u prahu, kondenzovano mleko i maslac – naglašava Bugarski. – Niko ne kontroliše uvoz mleka iz Bosne i EU. Trgovačke marže moraju da se uvedu, jer ovo nije situacija u kojoj treba neko da zarađuje i to abnormalno, dok mi, proizvođači propadamo i izumiremo.

U Sektoru za bilateralnu ekonomsku saradnju Ministarstva trgovine kažu da treba imati u vidu da je iznos opredeljenih sredstava za saniranje štete u EU od pola milijarde evra zanemarljiv i neznatan u odnosu na ukupan agrarni budžet EU.

– Kriza u trgovinskim odnosima između EU i Rusije svakako se prelila na Srbiju, došlo je do povećane konkurnecije usled sniženih cena EU proizvoda i njihovog preusmeravanja sa Rusije ne druga tržišta, pa i na Srbiju – ističu za naš list u Sektoru za bilateralnu ekonomsku saradnju. – U istom trenutku imamo i povećanu ponudu i sniženu cenu.

U trenutku kada je utvrđeno da je došlo do rasta uvoza određenih grupa proizvoda, Vlada Republike Srbije donela je mere za zaštitu domaće proizvodnje na uvoz iz EU i to sira, maslaca, mleka i kiselomlečnih proizvoda. Te mere stupile su na snagu u martu, odnosno junu ove godine sa važenjem do 31. decembra 2015. Takođe Vlada Srbije je donela odluku i o otkupu mleka u prahu od domaćih proizvođača.

– Upravo uvođenjem ovih mera prema EU, potvrđuje se da SSP obezbeđuje zaštitu naše industrije od povećanog ili naglog uvoza – kažu u Ministarstvu poljoprivrede.
– Pogrešna je teza da nas SSP ograničava za uvođenje dodatnih mera zaštite, ali da bi se ove mere uvele treba da utvrdimo statistički da je došlo do povećanog uvoza koji je prouzrokovao štetu.

“SOMBOLED” – PODRŠKA FARMERIMA

NA tržištu mleka u Evropi, kao i u drugim oblastima, važi zakon ponude i potražnje i on kao takav diktira uslove na tržištu – ističu u “Somboledu”. – Trenutna situacija na evropskom tržištu mleka uslovljena je i faktorima poput ukidanja kvota na mleko i ruskim embargom, i neminovno je da takvi uslovi direktno utiču i na srpsko tržište. Domaći farmeri svakako zaslužuju podršku. “Somboled” sa svojim proizvođačima mleka nastoji da održi i ojača saradnju i trudi se da im kao partner pruži svu moguću podršku. Trenutno radi na tehničkom maksimumu u pogledu kapaciteta prijema sirovog mleka.

VIŠE MLEKA IZ EU

NEMINOVNO je da se događaji na međunarodnom tržištu hrane odraze i na naše trgovinske tokove, i u pozitivnom i u negativnom kontekstu. Kao rezultat toga u prvih sedam meseci 2015. zabeležen je rast uvoza mleka i mlečnih proizvoda iz EU, pad izvoza u zemlje CEFTA, takođe zbog konkurencije iz EU, ali je sa druge strane došlo do rasta izvoza u Rusiju. – I pored toga što je uvoz iz EU značajno porastao, bilans uvoza i izvoza mleka i mlečnih proizvoda Srbije sa svetom i dalje je pozitivan, što znači da i dalje više izvozimo, nego što uvozimo – tvrde u Ministarstvu poljoprivrede.

preuzeto sa : novosti.rs