Bespovratna sredstva za nabavku opreme za zaštitu bilja Ministarsta poljoprivrede

Pravilnikom o podsticajima za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu biljnu proizvodnju definisana su bespovratna sredstva koja se mogu dobiti za nabavku sledeće nove opreme, mehanizacije i materijala za zaštitu biljaka od bolesti, štetočina, korova, grada, niskih i visokih temperatura:

 1. Protivgradna mreža,
 2. Nosači za protivgradnu mrežu,
 3. Žičana ograda za ograđivanje voćnjaka,
 4. Materijali za pokrivanje povrtarskih i voćarsko- vinogradarskih kultura i cveća, u cilju zaštite od mraza – agrotekstil,
 5. Trogodišnje malč folije – samo za jagodu,
 6. Materijali za pokrivanje voćarsko-vinogradarskih kultura, povrća i cveća, u cilju zaštite od visokih temperatura – mreža za senčenje,
 7. Traktorske prskalice,
 8. Priključne traktorske kosačice i mašine za košenje i sitnjenje biljne mase između redova u voćnjaku i vinogradu,
 9. Mašine za aplikaciju herbicida u zoni reda,
 10. Atomizeri,
 11. Rotositnilice (rotofreze),
 12. Frostbusteri gorionici (priključna mašina),
 13. Zadimljivači (fogeri).

Subvencionisanje nabavne cene opreme za navodnjavanje  iznosi 40-55% od iznosa cene bez PDV-a .

Iznos podsticaja zavisi od toga da li se korisnik podsticaja nalazi u marginalnom području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi ili ne. Ukoliko se korisnik podsticaja nalazi u marginalnom području, iznos podsticaja je 55% od cene bez poreza.

Spisak marginalnih područja možete pronaći na http://subvencije.rs/zakoni-pravilnici-uredbe/pravilnici/pravilnik-o-odredjivanju-podrucja-sa-otezanim-uslovima-rada-u-poljoprivredi/

Pravo na podsticaje ima:
1) fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog
poljoprivrednog gazdinstva;
2) preduzetnik;
3) pravna lica: privredno društvo, zemljoradnička zadruga, srednja škola i naučno-istraživačka organizacija iz oblasti poljoprivrede.

Granica za podsticaje kada je prijava na konkurs  u pitanju je maksimalno 50 ha prijavljeno pod biljnom kulturom za koju se oprema i mehanizacija koriste.
Najviši ukupni iznos podsticaja po podnosiocu zahteva je 3,000,000.00 dinara.

Predmetna oprema i mehanizacija mora biti kupljena u periodu od 16.oktobra prethodne kalendarske godine do 15. oktobra tekuće godine.

Iznos pojedinačnog računa kao i iznos za svaku pojedinu stavku na računu mora biti veći od 50,000.00 dinara.

Zahtev za korišćenje podsticaja podnosi se Upravi za agrarna plaćanja  za svaku kalendarsku godinu, u periodu od 15. aprila do 15. oktobra tekuće  godine.

Za korisnike sa teritorije AP Vojvodine neophodna je potvrda od strane Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo da podnosilac zahteva za podsticaje nije dobio subvencije,bespovratna sredstva ili donaciju po istom osnovu za predmetnu opremu i mehanizaciju.

Još jedna novina je i potvrda od strane lokalne samouprave(grada ili opštine) da podnosilac zahteva za podsticaje nije dobio subvencije,bespovratna sredstva ili donaciju po istom osnovu za predmetnu opremu i mehanizaciju.

Čitko popunjen i potpisan odnosno overen obrazac zahteva sa propisanom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj koverti, na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine – Uprava za agrarna plaćanja, Bulevar kralja Aleksandra 84,11050 Beograd, sa naznakom: „Zahtev za korišćenje podsticaja za podršku investicijama u primarnu proizvodnju biljnih kultura”.

Kompletan pravilnik,zahtev i  dokumentaciju koja se podnosi uz zahtev,možete preuzeti u prilogu teksta.

Pravilnik o podsticajima za investicije u poljoprivredi kroz podršku u primarnu proizvodnju biljnih kultura

Zahtev za podsticaje u primarnoj biljnoj proizvodnji

Fizička_lica-dokumentacija_uz_zahtev

Preduzetnici_pravna_lica_zadruge_srednje_škole_i_načno-istraživačke_organizacije-dokumentacija_uz_zahtev

preuzeto sa : subvencije.rs