Država vraća građanima 100.000 hektara zemljišta?

Nakon ponovnog formiranja radne grupe Srbija bi mogla da dobije novi Zakon o restituciji.

Prema pisanju “Novosti”, ove nedelje je formirana radna grupa za izradu dva propisa – Zakona o restituciji i Zakona o povraćaju poljoprivrednog zemljišta. U izradu novog, izmenjenog zakona biće uključena tri ministarstva – pravde, finansija i poljoprivrede.

Osnova za izradu je prednacrt koji je urađen još prošle zime, ali se zbog izbora nikada nije bio u razmatranju. Novi zakon bi trebalo da reši pitanje vraćanja poljoprivrednog zemljišta, koje ide dosta sporo, posebno kada su u pitanju komasirane parcele.

Agencija je do sada primila oko 10.000 zahteva za vraćanje poljoprivrednog zemljišta, kojima je obuhvaćeno od 30.000 do 40.000 ljudi. Novi zakon bi trebalo da im olakša da ostvare svoje pravo. Podneti zahtevi odnose se na oko 96.000 hektara zemljišta, a budući da Srbija ima 540.000 hektara, vraćanje u naturi ne bi trebalo da ugrozi njen poljoprivredni fond.

Prethodni prednacrt predviđao je da se zemljište vraća u naturi, a ukoliko ne postoji dovoljno oranica u jednoj katastarskoj opštini, ili ako ono ne može da bude vraćeno zbog strateških investicija baš u toj opštini, može se vraćati zemlja iz susedne ili susednih katastarskih opština, istog kvaliteta.

Do sada je vraćeno oko 17.000 hektara zemljišta po važećem zakonu, dok je po zakonu iz 1991. vraćeno oko 150.000 hektara. Prema rečima Mileta Antića iz Mreže za restituciju, najveći problem je što je gotovo nemoguće pribaviti svu potrebnu dokumentaciju u katastru.

“Bez nje Agencija ne može da utvrdi koje parce može da vrati. Restitucija je najefikasniji način da se deo tog skrivenog zemljišta identifikuje i, praktično, potreba za obeštećenjem u novcu, srazmerno vraćenom zemljištu, umanji”, kaže Antić.

On je dodao da pored vidljivog državnog zemljišta postoji i oko 350.000 hektara koje je “sakriveno”, odnosno ne vode se na ime Srbije.

Kada je reč o povraćaju građevinskog zemljišta, osnovna ideja je da se, osim neizgrađenog, vraća i ono koje se formalno vodi kao izgrađeno, ali faktički to nije. U pitanju su parcele koje su višestruko veće od onoga što zakon predviđa za zemljište pod objektom, ili zemljište koje služi za redovnu upotrebu objekta. Pojednostavljeno, ako se plac od 70 ari vodi kao izgrađen, a na njemu se nalazi samo poljski zahod ili šupica, on bi ubuduće mogao da se vraća kao neizgrađen.
Autor: Novosti/ foto: Pixabay

preuzeto sa: 021.rs