Popisaće svaki svinjac

ZA svaku šupu, garažu, kotlarnicu ili svinjac koji je bespravno izgradio u dvorištu vlasnik će za ozakonjenje morati da plati taksu po 5.000 dinara. Ista cena važi i za kotlarnicu od pet kvadrata i za štalu do 100 kvadrata.

Procenjuje se da je u Srbiji proteklih godina izgrađeno oko 1,5 miliona kuća, zgrada i lokala bez dozvole. A koliko je tek pomoćnih i ekonomskih objekata podignuto “na divlje”, teško je proceniti. Uz gotovo svaku kuću, vlasnici su dograđivali garaže i šupe, a u selu su bez plana i kontrole nicale staje, objekti za skladištenje stočne hrane, ambari, pušnice… Svi ovi objekti su sada predmet ozakonjenja, pa će ih komisija popisati, a vlasnici će morati da ispoštuju proceduru za legalizaciju.

U Ministarstvu građevine, saobraćaja i infrastrukture kažu da će, ukoliko vlasnik ima dve ili više šupa ili garaža na jednom placu, za svaku morati da plati posebnu taksu.

Milivoje Komarčić, iz Odžaka, smatra da će problem nastati kod uknjižbe ovih objekata, jer u Zakonu o državnom premeru i katastru, u članu 4, piše da se mogu upisati samo stan, poslovne prostorije i garaža.

– U gotovo svakom dvorištu, naročito u Vojvodini, izgrađeni su mnogi raznovrsni objekti za potrebe domaćinstva, poput pušnica za sušenje mesa, letnjih kuhinja, ostava, senjaka, golubarnika – priča Komarčić. – To nigde nije prijavljeno, ni evidentirano. Sada je komplikovano da se sve to popiše i uknjiži u katastru nepokretnosti.

Borko Drašković, v. d. direktora Republičkog geodetskog zavoda, međutim, kaže da nema smetnji i zabrana za upis pomoćnih objekata u katastar nepokretnosti, pa će i oni shodno pravosnažnim rešenjima o ozakonjenju biti upisani.

– U katastar nepokretnosti će biti upisani i svinjci, štale, šupe, kotlarnice, ali ne pod tim nazivom, već kao pomoćni objekat, prema pravilima numeracije i redosledu snimanja objekata izgrađenih na istoj katastarskoj parceli – objašnjava Drašković. – Novim zakonom je nadležnost za ozakonjenje objekata propisana i preneta na jedinice lokalnih samouprava. Službe za katastar nepokretnosti su sve predmete podnete po Zakonu o posebnim uslovima za upis prava svojine izgrađenim bez građevinske dozvole, u skladu sa zakonskim obavezama, sa svom potrebnom dokumentacijom dostavile nadležnim jedinicama lokalne samouprave.
PRE 1973. SVI LEGALNI
POMOĆNI objekti izgrađeni na selu do 1973. godine nisu predmet ozakonjenja – objašnjavaju u Ministarstvu građevine, saobraćaja i infrastrukture. – Svi drugi pomoćni objekti, izgrađeni posle tog roka, moraju imati rešenje kojim se dozvoljava izgradnja i ako dozvola nije izdata – jesu predmet ozakonjenja.

preuzeto sa: novosti.rs