EKONOMSKI ZNAČAJNE BOLESTI STRNIH ŽITA

Sve do pre par godina kod većine proizvoñača nije bila uobičajena praksa zaštite strnih žita od
bolesti. Razlozi za to su, u prvom redu, suvlja klima i postojanje relativno otpornih sorti, koje
su tolerantne prema bolestima koje se javljaju na strnim žitima. Promenom sortimenta i
uvoñenjem novih visokoprinosnih sorti od kojih su pojedine osetljive prema bolestima lista,
počelo se i kod nas postavljati pitanje da li treba sprovoditi zaštitu od bolesti strnih žita, pre
svega pšenice kao glavne kulture u ovoj grupi. Intenzivna proizvodnja zahteva i velika
ulaganja, znatno veća nego što je to bilo u prethodnom periodu. Nove sorte koje postižu
visoke prinose – preko sedam tona po hektaru, zahtevaju intenzivnu agrotehniku, izbalansirano
i pravilno ñubrenje i pravilnu i pravovremenu zaštitu od bolesti štetočina i korova.

Preuzmi  brošuru

Preuzeto sapss-subotica.rs