PRIRUČNIK ZA ĐUBRENJE RATARSKIH I POVRTARSKIH KULTURA

Biljke su svojim korenovim sistemom vezane za zemljište, odakle usvajaju vodu i
mineralna hraniva. Da bi se postigao visok prinos, biljke moraju imati na raspolaganju dovoljno
hranjivih materija.

Zemljište sadrže nejednake količine hranjivih materija, a i njihovo iskorištavanje od strane biljaka je različito.

Preuzmi brošuru

Preuzeto sa: pss-subotica.rs