Izračunajte ekonomsku veličinu svog poljoprivrednog gospodarstva

Želite znati ekonomsku veličinu svog poljoprivrednog gospodarstva? Savjetodavna služba je kreirala tablični kalkulator.

Savjetodavna služba je kreirala tablični kalkulator (FADN kalkulator) putem kojeg svaki poljoprivredni proizvođač može izračunati ekonomsku veličinu svog poljoprivrednog gospodarstva. Taj često traženi termin, kada se govori o apliciranju na pojedine mjere ruralnog razvoja.

Tablica uključuje SO (standard output) za sve vrste biljne i stočarske proizvodnje.

Standardni ekonomski rezultat (engl. Standard Output – SO) predstavlja jediničnu novčanu vrijednost proizvodnje poljoprivrednog proizvoda izraženu u proizvođačkim cijenama na vratima gospodarstva koja uključuje prodaju, potrošnju na gospodarstvu, potrošnju u kućanstvu, promjene u zalihama glavnih proizvoda i nusproizvoda biljne i stočarske proizvodnje. Glavni je poljoprivredni proizvod obično onaj sa najvećom vrijednošću, a ostali su sekundarni.
SO isključuje izravna plaćanja, porez na dodanu vrijednost i ostale poreze.

U biljnoj proizvodnji se odnosi na jedan hektar, a u stočarskoj proizvodnji se odnosi na grlo stoke, 100 kljunova peradi ili pčelinju zajednicu.

Tablicu možete naći ispod, a uputu za korištenje ovdje. U dokumentima ispod teksta pronađite kalkulator za izračun te SO koeficijente.

EVPG kalkulator

SO koeficijenti

preuzeto sa: agroklub.com