Skupšina se sprema da 8. marta u Srbiji ozakoni GMO hranu

Putem redakcijske pošte dobili smo sledeće upozorenje prof. dr Miladina M. Ševarlića:

Pogledajte član 2. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti hrane kojim se MENjA SADAŠNjI član 5. i formuliše NOVI ČLAN 5 koji u podtački 6) izričito navodi: HRANA U SMISLU OVOG ZAKONA JE…

6) genetički modifikovana hrana i genetički modifikovana hrana za životinje i hrana za životinje dobijena od genetički modifikovanih organizama u skladu sa posebnim propisom.

Član 2.

Član 5. menja se i glasi:

„Član 5.
Hrana u smislu ovog zakona je:
1) hrana životinjskog porekla;
2) hrana biljnog porekla;
3) mešovita hrana koja sadrži sastojke biljnog i životinjskog porekla;
4) hrana ni biljnog, ni životinjskog porekla (mineralne materije, so);
5) nova hrana;
6) genetički modifikovana hrana i genetički modifikovana hrana za životinje i hrana za životinje dobijena od genetički modifikovanih organizama u skladu sa posebnim propisom.“

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti hrane

Preuzeto sa: facebookreporter.org