Digitalno određivanje potrebnog azota za prihranu pšenice

azot za prihranu

Tradicionalno uniformno prihranjivanje pšenice azotom tokom vegetacije često dovodi do prehranjivanja ili pothranjivanja ovim elementom. Preobilno đubrenje može dovesti do oštećenja korenovog sistema i povećanog ispiranja NO3, a time i do nepotrebnih troškova i agađivanja životne sredine.

Iz ovog proizilazi da kod nedovoljne upotrebe imamo smanjenje prinosa, a kod prekomerne – poleganje, što smanjuje prinos i povećava utrošak đubriva po hekrtaru. Racionalan pristup u prihrani pšenice traži informaciju o stanju i pristupačnosti azota u zemljištu i biljci koje se mogu dobiti primenom N-min metode. Pojavom uređaja Trimble GreenSeeker Handheld kod nas dobija se nešto novo .

U vegetaciji, za takozvanu drugu prihranu, bolje je raditi merenje sadržaja azota u zelenoj masi. Jedan od takvih uređaja je i ovaj GreenSeeker koji omogućuje da se odredi koliko još treba pšenici dodati azota. Uređaj može da meri 1 minut, što znači da se šetnjom kroz parcelu, mogu preći različiti delovi. On na kraju daje prosečnu vrednost i na taj način, vrlo brzo, može da se dobije uvid koliko na toj parceli u proseku treba dati azota. Ako želimo da budemo jako precizni, na delovima parcele koji su slabi, radićemo merenje i na taj način odrediti koliko na tom delu parcele treba dodati azota.

Do sada se u praksi koristio takozvani N-tester, ali on nije precizan kao GreenSeeker. Ovim uređajem mogu u velikoj meri da se izbegnu greške u predoziranju i poddoziranju.

Ovim uređajem se dobije jedna kalibraciona kriva iz koje se mogu izračunati potrebne količine u čistom azotu po hektaru.

Uređaj se može koristiti i kod ostalih ratarskih kultura, a pre svega kod strnih žita.


Zavisi od parcele do parcele. Ako usev izgleda relativno ujednačeno, treba utvrditi prosečnu vrednost na nivou parcele. Ali, ako ima delova parcele koji su slabiji, onda treba utvrditi potrebe na tom delu parcele i doneti odluku da li je potrebno na tom delu pojačati prihranu u odnosu na ostatak parcele. Ovo je ručni uređaj, ali ipak omogućava bolje preciziranje i pozicioniranje hraniva tamo gde treba.

Ovaj uređaj se zove GreenSeeker Handheld – što znači da je ručni. Izveden je od sisitema GreenSeeker koji se ugrađuje na prskalice i rasipače đubriva, gde sistem direktno očitava potrebu biljaka za azotom i istog momenta primenjuje. To su sistemi za varijabilno doziranje, za varijabilnu prihranu i pripadaju preciznoj poljoprivredi. Ovaj ručni uređaj radi po istom principu.Naravno, i ta oprema je dostupna. Može se instalirati na postojeće mašine, uz određenu GPS navigaciju.Sve više postoji interes kod naših poljoprivrednih proizvođača za ovakav sistem određivanja potrebnih količina azota. Ovo je nova tehnologija koja tek dolazi.

Što se tiče sistema za preciznu poljoprivredu, tržište je već osvojeno dobrim delom navigacionim sistemima. Sve više se uzimaju autopiloti – automatski sistemi. Svi ovi sistemi koji služe za varijabilno doziranje ili aplikaciju inputa uopšte, još uvek nisu kod nas zaživeli, ali očekujemo da će hoće. Imamo primere varijabilnog doziranja kod nas, ali ne po ovoj metodi, već na osnovu karata plodnosti zemljišta, ili na osnovu mapiranja prinosa pri ubiranju poljoprivrednih kultura.

Uređaj emituje crvenu i infracrvenu svetlost i pomoću ugrađenog optičkog senzora meri refleksiju zraka od listova biljaka. Vrednost očitana na ekranu se koristi u proračunu, u kome se pomoću dijagrama
i tabele biraju vrednosti prema kulturi i planiranom prinosu. Kao rezultat dobija se preporučena količina azota po hektaru.

Za još jednostavniji i brži rad, dostupan je Trimble Connected Farm App softver za smart telefone i tablet računare, koji automatski izračunava količinu azota na osnovu očitavanja sa GreenSeeker uređaja i daje GPS poziciju na kojoj je izvršeno merenje.

Poljoprivredna Savetodavna i Stručna Služba Poljoservis Knjaževac raspolaže ovakvim uređajem, obučenim savetodavcima za rad sa ovim uređajem i stoji na raspolaganju svim zainteresovanim
poljoprivrednim proizvođačima ,da na nov, savremen i precizan način odrede količinu potrebnog azota za prihranu useva .

Izvor: PSSS Knjazevac