Ekološka katastrofa: Crvene reke Srbobrana

Ekološki aktivista Dragan Kurjački iz Srbobrana objavio je alarmantni snimak ispuštanja otpada direktno u Veliki balki kanal u ovom mestu, od kojih je voda postala potpuno crvena. Kurjački navodi da je verovatno u pitanju insekticid, odnosno “čist otrov”, kojim lokalna fabrika “Best Seed Producer”, koja radi doradu i pakovanje semena ratarskih kultura, štiti seme. Slučaj je odmah prijavljen inspekciji, a po izlasku na lice mesta, inspektori su obišli i pomenutu fabriku.

“Lov u mutnom i mutni poslovi su uvek bili najslađi dok traju. Dok građani muku muče sa koronom pojedini privrednici na drugi način pokušavaju da smanje svoje proizvodne troškove, pa po tom principu i Doradni centar BSP u Srbobranu nalazi rešenje svoga otpada, ispuštajući ga direktno u vodotok Velikog bačkog kanala”, kaže Kurjački. On je napomenuo da je verovatno u pitanju insekticid, a da su ekologe o celom slučaju obavestili lovci.

“Na ovo su nam ukazali lovc, a mi smo sve prekontrolisali dronom koji nam mnogo olakšava posao same kontrole i snimanja.Odmah je obaveštena opštinska inspektorica za zaštitu životne sredine koja se oglasila nenadležnom za otpadne vode i otrove”, kaže Kurjački, napominjući da se zbog inspektorkine “nenadležnosti” odmah obratio predesdniku opštine Srbobran.

“Videvši kuda sve ovo vodi odmah sam, bez najave, tražio sastanak sa predsednikom opštine koji me je primio, video snimke i istog momenta pozvao inspektoricu i dao joj nalog da ode na lice mesta, sačini zapisnik, fotografiše i prosledi nadležnim institucijama. Posebno je naglasio da u opštini, po pitanju zagađivanja životne sredine, neće biti nedodirljivih”, kaže aktivista, koji je potom lično odveo inspektorku na lice mesta.

Kako kaže, inspektorka je potom otišla u pomenutu fabriku, ali za sada nije poznat i shod njene posete. Na fotografijama koje su zabeležene, iz odvodne cevi koja vodi iz fabrike izlazi drečavo crvena tečnost, koja se zatim uliva u Veliki bački kanal.

Kanal Vrbas-Bezdan, poznatiji kao Veliki bački kanal, deo je kanalske mreže hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav,  dugačak je 118 kilometara, a deonica kod Vrbasa i Srbobrana, zbog višedecenijskog industrijskog i komunalnog zagađenja, spada u među najveće ekološke probleme u ovom delu Evrope. Ovaj vodeni tok je zbog zagađenja proglašen “crnom ekološkom tačkom Evrope” u kom se krajem prošle godine zbog otrova ispuštenog iz šećerane u Crvenki dogodio pomor od preko tri tone ribe.

Kanal je u najvećoj meri zagađen teškim metalima, ugljovodonicima i patogenim organizmima. Zbog sedimentacije dubina vode na određenim delovima kanala iznosi samo 30–40 centimetara. Plovidba je nemoguća, a vodotok je u značajnoj meri smanjen. Prošle godine Pokrajisnki sekretarijat zazaštitu životne sredine potpisao je Memorandum o razumevanju za realizaciju projekta remedijacije/revitalizacije Velikog bačkog kanala, zajedno sa šefom Delegacije EU u Srbiji Semom Fabricijem, na na osnovu kog će Srbija od Evropske unije dobiti 27 miliona evra za remedijaciju Velikog bačkog kanala, odnosno za uklanjanje oko 400.000 kubnih metara zagađenog sedimenta, izgradnju tri područja za njegovo privremeno odlaganje, remedijaciju muljnog taloga i za rešenje konačnog odlaganje prerađenog muljnog taloga.

Projekat je u finalnoj fazi, a do tada zagađivači neometano očigledno mogu da nastave sa trovanjem voda i celokupnog ekosistema u sklopu najvećeg vojvođanskog kanala.

preuzeto sa: https://nova.rs/