Konkurs za podsticaje razvoju seoskog turizma

Vlasnici seoskih domaćinstava imaće drugu polovinu oktobra da se prijave na konkurs za koji je iz gradskog budžeta ove godine opredeljeno sedam miliona dinara

Od 16 vlasnika seoskih domaćinstava koji su prošle godine dobili podsticajna sredstva za razvoj seoskog turizma – 15 je, prema zaključku Gradske jomisije koja je kontrolisala namensko trošenje tih sredstava – opravdalo uloženo, a jedan korisnik ima mogućnost to da učini do kraja tekuće godine. Ovogodišnji konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za razvoj seoskog turizma na teritoriji grada, kojim će biti raspodeljeno ukupno sedam miliona dinara biće raspisan 15. oktobra i trajaće 15 dana.

KO MOŽE DA SE PRIJAVI NA KONKURS?

Podsticajna sredstva za razvoj seoskog turizma dodeljuju se kao namenska i bespovratna. Pravo na korišćenje imaju:

 • fizička lica čiji su ugostiteljski objekti kategorisani kao seosko turističko domaćinstvo ili kuća, sobe ili apartman u domaćoj radinosti
 • fizičko lice nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i
 • preduzetnik.

Podsticaji obuhvataju:

 • izgradnju novih objekata – autentični seoski objekti
 • radove investicionog i tekućeg održavanja postojećih objekata domaće radinosti ili seoskog turističkog domaćinstva, kao i postojećih autentičnih seoskih objekata za čuvanje narodnog graditeljstva i tradicionalne arhitekture, a radi pružanja ugostiteljskih usluga u poslovima domaće radinosti ili seoskom turističkom gazdinstvu
 • dogradnju i adaptaciju kupatila, saune, kuhinje, uvođenja sistema centralnog grejanja radi pružanja ugostiteljskih usluga u objektima
 • radove investicionog održavanja u cilju privođenja nameni autentičnih objekata na selu: vodenica, vetrenjača…
 • poboljšanje pratećih sadržaa u oblasti rekreacije i nabavke dvorišnog mobilijara radi unapređenja ponude i pružanja ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti
 • izgradnju bazena (nadzemnih i ukopanih)
 • parterno uređenje dvorišta
 • opremanje objekata radi unapređenja ponude i pružanja ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti i
 • promocije nepoljoprivrednih aktivnosti na selu. putem izrade ili modernizacije i profesionalizacije turističkih internet stranica i drugih promotivnih aktivnosti.

preuzeto sa: https://www.krug.rs/