ODRŽAVANjE PRSKALICA/ATOMIZERA

Efikasnost sretstva za zaštitu bilja zavisi od izbora vremena
tretiranja, odnosno pravovremenosti u detekciji patogen, vremneskih
uslova, vreme tretiranja i način primene.

Mehanizovanost radnih procesa, koja se ogleda u izboru mašine ili uređaja za aplikaciju pesticida, pravilnoj podešenosti i optimalnoj eksploataciji agregata za tretiranje znatno utiče na kvalitet i efikasnost aplikacije.

Puna efikasnos mašina za zaštitiu bilja može se postići njihovim redovnim održavanjem. Među opšte mere koje se podrazumevaju spada temeljno ispiranje opreme za prskanje rastvorom deterdženta i vode
(kilogram deterdženta u 100-200 litara vode) posle rada sa pesticidima. Rastvor detredženta i vode treba da cirkuliše kroz sistem nekoliko minuta. Potom treba ukloniti rasprskivače i filtere i isprati sistem dva puta čistom vodom.

Kada se čisti oprema, paziti da voda koja otiče ne dođe u kontakt sa
izvorom vode ili potokom. Fenoksi herbicidi kao što je estar od 2,4D treba ispirati rastvorom amonijaka ili ćumura. Za ispiranje na bazi amonijaka potrebno je napuniti prskalicu do 1/3 rezervoara dodati 1/2kg amonijaka na 100l vode. Pustiti da rastvor cirkuliše i da mala količina prođe kroz rasprskivače. Zatim ostaviti ostatak rastvora da prenoći. Da neutrališe herbicide. Vodoto računa o tome da amonjak izaziva koroziju aluminijumskih delova prskalice. Nakon toga isprati prskalicu čistom vodom.

Pumpa se održava tako što se pre rada proveri nivi ulja i po potrebi dopuni. Ulje se menja na 100 radnih sati ili prema uputstvu proizvođača. Ako je ulje u kućištu postalo belo, to je znak da je voda prodrla i potrebno je zameniti membrane. Radne membrane komora treba menjati bar jednom godišnje.

Čistoću filtera i rasprskivača treba proveravati svaki put pre rada prskalice, a posle svakog rada oprati rasprsklivače u mlakoj vodi. Ne čistiti ih tako što će se duvati u njih!

Izvor: PSSS Kraljevo