Praktičan vodič za zaštitu prava potrošača

Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM u saradnji sa Centrom za evropske politike izdao je praktični „Vodič za zaštitu prava potrošača“.

Vodič je namenjen svima koji žele da se upoznaju sa svojim pravima i obavezama prilikom kupovine robe ili zaključivanja ugovora o pružanju usluga.

Vodič je napravljen tako da na što jednostavniji i praktičan način predstavi građanima i građankama kojim su zakonom zaštićeni kao potrošači, koja su njihova prava, šta je reklamacija, koja je uloga tržišne inspekcije, šta podrazumeva sudska zaštita, koja je uloga potrošačkih organizacija, uključujući i kontakte potrošačkih savetovališta.

Vodič je izrađen u okviru projekta Otvorena vrata pravosuđa, čiji je cilj jačanje poverenja građana u rad pravosudnih institucija. Projekat podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a realizuje koalicija 12 udruženja koje se bave ljudskim pravima i razvojem demokratije, uključujući i Centar za pravosudna istraživanja. Vodič možete pogledati OVDE

preuzeto sa: danas.rs