Veliki ekološki protest u Beogradu

Na velikom ekološkom protestu u Beogradu 13. juna u 12 časova pod nazivom Naše reke, naše šume, naš vazduh naša zemlja govoriće:

Profesori Beogradskog univerziteta i naučni radnici: Dekan Šumarskog fakulteta Prof. Ratko Ristić, Dr Dragana Đorđević naučni savetnik, Prof. dr Vladimir Đurđević Fizički fakultet, Prof. Zoran Radovanović epidemiolog, Prof. dr Miomir Kostić ETF, Dejan Žujović pulmolog, Miroslav Demajo biolog, Prof.dr Peđa Simonović Biološki fakultet.

Predstavnici ekoloških udruženja: Odbranimo rijeke Višegrada, Pavo na vodu, Odbranimo šume Fruške gore, Savski nasip, Eko straža, Šabac bez smoga, Tvrđava Smederevo, Branioci Toplice, Borjani protiv dima i ostali.

Aktivisti: Sonja Pavlović, Nikola Popović, Desimir Stojanov, Aleksandar Panić, Zoran i Miljan Stojanović Skansi, Snežana Jandrlić, Bilja Krstić, Naopak-Stereobanana, Aleksandar Jovanović Ćuta

Program vodi Aleksandra Vukićević

preuzeto sa: https://novastaraplanina.com/