Vino od jabuka

Vino od jabuka

Za spravljanje vina od jabuka potrebno je koristiti pozne sorte jabuka zbog njihove veće tehnološke vrednosti, što znači da da su ove sorte u svojoj tehnološkoj zrelosti i sadrše veću količinu šećera i kiselina nego sorte koje ranije sazrevaju.

Da bi se dobilo kvalitetno vino proces tehnologije proizvodnje počinje još od berbe. Plodove jabuke treba koristiti samo ako su zreli, čisti bez stranih primesa, neoštećeni i probrani za ovu svrhu.Takođe moraju biri potpuno zdravi, trule plodove odstraniti Jabuke nakon berbe (ne treba koristiti prezrele plodove) ne koristiti odmah već ih ostaviti na dozrevanje. Najpre ih treba skladištiti na temperaturi od 16 do 20 stepeni celzijusovih.

Vina spravljena od skladištenih jabuka odlikuju se većim sadržajem ekstrakta .

Tehnološki proces odvija se kao i kod vina od grožđa i to posebno kao za bela vina. Faze koji se obavljaju u toku proizvodnje su: berba, pranje plodova, klasiranje, odstranjivanje grubih nečistoća, pranje plodova, usitnjavane plodova , muljanje, sumporisanje, ceđenje idr.

Nakon berbe i skladištenja jabuke treba proveriti da nije počelo truljenje i takve odmah odstraniti.

Plodove jabuke oprati čistom vodom jer ma koliko vodili računa one su ipak zaprljane pa se na taj način odstranjuje kako prljavština tako i eventualno površinske strane primese.

Nakon toga jabuke usitniti seckalicom što će u mnogome pomoći lakšem muljanju.

Sledeća faza je muljanje i obavlja se na muljačama. Kod nas se obično koriste muljače koje su napravljene od metala pa zbog toga treba delove koji dolaze u dodir sa plodovima zaštititi specijalnim lakom za to namenjenim kako kasnije ne bi došlo do posledica koje se teško otklanjaju , jer u protivnom može doći da usled muljalja nepoželjni delovi prelaze u širu i kasnije mogu da prouzdokuju mućenje i pogoršanje ukusa vina.

Nakon muljanja formira se tečna masa- kljuk koji se prihvata u posudu u kojoj će se odvijti dalje faze. Potrebo je da se sada već dobijeni kljuk odmah sumporiše u suprotnom u dodiru sa vazduhom došlo bi do oksidacije
i kljuk bi potamneo.

Kljuk treba odmah sumporisati sa 5grama sumpor-dioksida na 100 kg. kljuka.

Najlakše je sumporisati vinobranom, imajući pri tom u vidu da se iz jednog grama oslobađa ½ sumpordioksida , pa tako i treba preračunavati koliko vinobrana treba dodati širi. Računajući ovako treba dodati 10grama vinobrana na 100kg.kljuka. Ovako se sumporiše odoka.

Najpouzdanije je ispitati sastav kljuka laboratorijski na osnovne parametre i odrediti tačnu količinu vinobrana ili sumpor-dioksida koji treba dodati.

Ceđenje -Male količine kljuka mogu se cediti u Koš cednicama a ako se radi o velikim količinama ceđenje se obavlja na pak-cednicama.
Ceđenje treba obavljati lagano da bi sok ravnomerno isticao. Pritisak treba da bude u početku lagan i blag a postepeno da se povećava. U toku ceđenja masa koja se cedi obavezno se rastresa zbog svoje gustine.

Nakon ceđenja dobija se sok koji se u posebnim posudama ostavlja a dalje se odvijaju procesi vinifikacije u ovom slučaju za dobijanje voćnih vina. Kada se dobije tzv. mlado jabučno vino sledi nega , pretakanje, bistrenje, filtriranje kao i odležavanje i dozrevanje.

Izvor: PSSS Negotin