Kvadratura kruga: Zeleni rudnik Dobrinja

Dobrinja je selo u kome još ima života i mladosti. Više od 3.000 ljudi vezalo je svoje živote za ovo selo i za zemlju od koje većina njih i živi.