Acanto plus

Suzbijanje bolesti u usevu/zasadu : pšenica, ječam, suncokret, šećerna repa
Klasa: Fungicid sistematičnog delovanja

Aktivna materija: pikokoksistrobin 200g/l + ciprokonazol 80g/l

Formulacija: SC-koncentrovana suspenzija

Pakovanje: 1l,5l

Karenca: 42-dana strna žita; 28 dana-šećerna repa; OVP za suncokret

Primena :
USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Pšenica,ječam 0,6 l/ha Pšenica od faze prvog kolenca pa do početka cvetetanja (faza BBCH 31-61)
Suncokret 0,6 – 0 ,8 l/ha Pre pojavljivanja simptoma infekcije (faza BBCH 16-39)
Šećerna repa 0,6 – 0 ,8 l/ha Po pojavi prvih simptoma, i po potrebi 3 nedelje kasnije do sklapanja redova (faza BBCH 49)

Mehanizam delovanja:

Acanto Plus je kombinacija dve aktivne materija zahvaljujući kojima postiže protektivno, kurativno i eradikativno dejstvo u zaštiti od bolesti useva šećerne repe, strnih žita i pšenice. Pikoksistrobin se kreće kroz biljku akropetalno i translokatorno. Pripada grupi strobilurina i inhibira transport elektrona u procesu disanja. Ciprokonazol je aktivna materija iz grupe triazola i inhibira sintezu ergosterola. Kroz biljku se kreće akropetalno i translaminarno.

Spektar delovanja:

U strnim žitima (pšenica i ječam) namenjen je suzbijanju pozrokovača :
1 pepelnice pšenice (Erysiphe graminis ) i ječma
2 rđe (Puccinia spp. )
3 prouzrokovača sive pegavosti lista  i  klasa pšenice (Septoria spp .)
4 prouzrokovača mrke pegavosti lišća
5 propadanja klijanaca i truleži korena žita (Helmintosporium sativum )
6 mrežaste pegavosti ječma (Pyrrenophora teres ).
U usevu suncokreta namenjen je suzbijanju prouzrokovača :
1  sivomrke pegavosti lista (Phomopsis helianthi )
U usevu šećerne repe za suzbijanje prouzrokovača :
1  pegavosti lista (Cercospora beticola )

Preporuke i napomene:

Acanto Plus  najbolje rezultate postiže preventivnim tretmanima ili pre pojave simptoma. Ne sme se mešati sa preparatima alkalne reakcije, niti sa insekticidima na bazi piretroida u usevu pšenice u fazi klasanja. Ima jedinstveni trostruki sistem transporta kroz biljku čime obezbedjuje zaštitu novih porasta tretiranih biljaka. Utrošak vode 200-400 l/ha. Veoma brzo usvajanje.

MBT: 1 – za strna žita i suncokret; 2 – za šećernu repu
KARENCA: 42 – dana strna žita; 28 dana – šećerna repa; OVP za suncokret
MDK(mg/kg): 0,05 strna žita, š.repa, suncokret

Fungicidi

Agromarket