Cuprablau Z Ultra

Suzbijanje bolesti u usevu/zasadu : vinova loza
Klasa: Fungicid preventivnog delovanja

Aktivna materija: 350 g/kg bakarnih jona iz dvojne soli bakar -hidroksida i kalcijum hlorida + 20 g/kg cinksulfida (sinergist)

Formulacija: WP – kvašjivi prašak

Pakovanje: 25g, 1kg

Proizvođač: Cinkarna

Karenca: 28 – vinova loza

Primena :
USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Vinova loza 0,2 – 0,25 % (20-25 g u 10 l vode na 100m²) Preventivna primena, pre pojave simptoma, tretiranjem tokom faze intenzivnog porasta (faze 13/ 53-81 BBCH skale) u zavisnosti od infektivnog potencijala patogena i uslova zaražavanja)

Mehanizam delovanja:

Sprečava klijanje spora, inhibira disanje, odnosno SH-enzime.

Spektar delovanja:

Cuprablau Z Ultra je fungicid sa preventivnim delovanjem namenjen suzbijanju prouzrokovača:
1  plamenjače vinove loze – Plasmopara viticola

Preporuke i napomene:

U zasadu vinove loze može se primeniti najviše 4 puta tokom vegetacije uz interval između tretiranja 7 do 10 dana. Može se mešati sa preparatima na bazi ulja za zimska tretiranja, kao i sumpornim preparatima tokom vegetacije. Ne meša se sa preparatima kisele reakcije (dimetoat, dihlorvos, heptenofos). Poboljšana je formulacija preparata, sama reč ultra znači sitnije i finije čestice, što obezbeđuje bolju pokrovnost i stabilnost fungicidnog sloja, kao i bolje iskori{}avanje bakra i cinka od strana biljke. Cink ima mnogostruku ulogu u fiziologiji biljke, utiče na bolje cvetanje i oplodnju, rast i otpornost.

MDK:40,0 mg/kg – grožde računato kao bakar

Fungicidi

Agromarket