Cuprablau Z

Suzbijanje bolesti u usevu/zasadu : vinova loza
Klasa: Fungicid preventivnog delovanja

Aktivna materija: 350 g/kg bakarnih jona iz dvojne soli bakar-hidroksida i kalcijum hlorida + 35 g/kg cinksulfida (sinergist)

Formulacija: WP – kvašjivi prašak

Pakovanje: 1kg

Proizvođač: Cinkarna

Karenca: 28 – vinova loza

Primena :
USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Vinova loza 3,0 kg/ha (30 g u 10 l vode na 100m²) Preventivna primena, pre pojave simptoma, tretiranjem tokom faze intenzivnog porasta (faze 13/ 53-81 BBCH skale) u zavisnosti od infektivnog potencijala patogena i uslova zaražavanja)

Mehanizam delovanja:

Sprečava klijanje spora, inhibira disanje, odnosno SH-enzime.

Spektar delovanja:

Cuprablau Z je fungicid sa preventivnim delovanjem namenjen suzbijanju:
1 prouzrokovača plamenjače vinove loze Plasmopara viticola

Preporuke i napomene:

U zasadu vinove loze može se primeniti najviše 4 puta tokom vegetacije uz interval izmedu tretiranja 7 do 10 dana. Može se mešati sa preparatima na bazi ulja za zimska tretiranja, kao i sumpornim preparatima tokom vegetacije. Ne meša se sa preparatima kisele reakcije (dimetoat, dihlorvos, heptenofos). Idealan je za jesenji tretman, obzirom da je cink neophodan za dobro prezimljavanje pupoljaka i diferencijaciju cveta. Cink deluje kao sinergist i poboljšava usvajanje bakarnih jona, a ulazi i u sastav auksina-hormona rasta kod biljaka. Pojava intenzivno zelene boje je, takođe rezultat iskorišćavanja cinka od strane biljke. Bakar sporedno deluje na sve gljive koje izazivaju trulež, kao i na bakterije, ojačava ćelijski zid i sprečava pucanje bobica kao i bolje prezimljavanje.

MDK: 40,0 mg/kg – grožde računato kao bakar

Fungicidi

Agromarket