Excorta

Suzbijanje bolesti u usevu/zasadu : šećerna repa
Klasa: Fungicid sistemik sa protektivnim i kurativnim delovanjem

Aktivna materija: Epoksikonazol 125 g/l

Formulacija: SC – koncentrovana suspenzija

Karenca: 42 dana

Primena :
USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Šećerna repa 0,9 (l/ha) Preventivno, neposredno pre ili po pojavi simptoma bolesti

Mehanizam delovanja:

Excorta je fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem iz grupe triazola. Apsorbuje se korenom i zelenim tkivima i translocira akropetalno sistemom ksilema. Inhibira aktivnost enzima demetilaze koji je ključan za biosintezu sterola te sprečava formiranje apresorija i rast micelijue. Širok spektar delovanja u suzbijanju brojnih fitopatogenih gljivica, pripadnika rodova Ascomycetae, Basidiomicelie i Deuteromycetae koje uzrokuju oboljenja na žitima, šećernoj repi, povrću, voću, vinovoj lozi, ukrasnom bilju.

Spektar delovanja:

Namenjen za suzbijanje prouzrokovača :
1 pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola)

Preporuke i napomene:

Primenjen samostalno ili u kombinaciji sa fungicidima na bazi karbendazima, fenpropimorfa, tiofanat-metila, krezoksim-metila i piraklostrobina obezbeđuje potpunu zaštitu od patogena.
Pojačava ”stay green” (zeleni efekat) i asimilaciju do žetve, odnosno vađenja.
Utrošak vode 200 do 400 l/ha.

MBT:  2

MDK(mg/kg):  0,1

Fungicidi

Agromarket