Funomil

Suzbijanje bolesti u usevu/zasadu : jabuka, šećerna repa
Klasa: fungicid sistemičnog delovanja

Aktivna materija: Tiofanat-metil 700 g/kg

Formulacija: WP-kvašljivi prašak

Pakovanje: 10 g, 100 g, 500 g

Proizvođač: Agromarket

Karenca: OVP-jabuka, 42 dana-šećerna repa

Primena :
USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Jabuka 0,07% (7 g u 10 l vode) 15-21 dan pred berbu
Šećerna repa 0,5-0,7 % (5-7 g na 100 m²) I-po pojavi prvih simptoma, II-15 dana kasnije ,u zavisnosti od uslova za širenje obolenja, I infektivnog potencijala

Mehanizam delovanja:

Karakterističan za grupu benzimidazola. Inhibira sintezu beta tubulina, odnosno deobu ćelija. U biljci se kreće akropetalno, ksilemskim sprovodnim sudovima.

Spektar delovanja:

Funomil je sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem namenjen suzbijanju prouzrokovača:
1 gorke truleži jabuke  (Gleosporium fructigenum )
2 prouzrokovač truleži jabučastog voća  (Monilia fructigena )
3 prouzrokovača truleži  (Penicilium spp.)
4 sive pegavosti lista šećerne repe  (Cercospora beticola )

Preporuke i napomene:

Ne meša se sa alkalnim preparatima na bazi bakra i insekticidima kisele reakcije. Praktično neotrovan za pčele. Idealan za zadnji tretman voća i posle grada (ako se primeni u roku od 48 sati). Preparat se primenjuje uz utrošak vode od 1000 l/ha u zasadu jabuke, a 400-500 l/ha u usevu šećerne repe.

MBT: 2
KARENCA: OVP – jabuka, višnja, trešnja; 42 dana – šećerna repa.
MDK(mg/kg): 3,0 – jabuka, višnja, trešnja; 0,1- šećerna repa

Fungicidi

Agromarket