Indar 5 EW

Suzbijanje bolesti u usevu/zasadu : jabuka
Klasa: Fungicid sistemičnog delovanja

Aktivna materija: Fenbukonazol 50g/l

Formulacija: EW- emulzija ulja u vodi

Pakovanje: 100 ml, 1 l

Proizvođač: Agromarket

Karenca: 28 dana za jabuku

Primena :
USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Jabuka 0,9 l/ha Neposredno pre ili posle nastanka infekcije u periodu primarnih zaraza

Mehanizam delovanja:

Indar 5 EW je sistemični fungicid iz grupe triazola, inhibira sintezu ergosterola i sprečava razvoj gljive. Ne dozvoljava klijanje spora i zaustavlja porast micelije. Brzo prodire u biljno tkivo i nema opasnosti od spiranja kišom.

Spektar delovanja:

Koristi se za suzbijanje prouzrokovača:
1  čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia ineqalis )

Preporuke i napomene:

Pravu efikasnost ispoljava pri višim temperaturama iznad 120C. Kombinuje se sa preventivnim preparatima zbog dužine delovanja. Deluje kurativno, zaustavlja porast micelije 72 sata nakon infekcije. Preparat koristiti kada je jabuka najosetljivija na bolest i kada su učestali uslovi za infekciju, u razmacima 6-8 dana. Količina vode od 1000 l pa naviše. Fleksibilan je u mešanju.

MBT: 4
KARENCA: 28 dana za jabuku
MDK(mg/kg): 0,4 – jabuka

Fungicidi

Agromarket