Krompirova nematoda – Globodera rostochiensis

Napadnuta biljka polagano niče, sporije raste, kržljavi, sa malo izdanaka i sa sitnijim lišćem. Lišće gubi boju, postaje svetlije i žuti, naročito donje. Vršni listovi mogu da bdu crvenkasto smeđi, iako se savijaju i brzo izumiru. Ako se na korenčićima ne vide zrele ženke ili ciste, onda na zarazu ukazuje neobično veliki broj sporednih korenova. Nematode se mogu naći i na krtolama. Ćesto ovu nematodu prati i gljiva Rhizotonia solani, čime se njena štetnost povećava.

Usko specijalizovana vrsta koja napada isklučivo krompir, ređe paradajz. Napadu su podložne rae sorte, gde su štete veće.

Ocena napada se vrši isto kao i kod repine nematode samo se kod krompirove nematode, pored korenovog sistema i analize zemljišta, vrši i pregled krtola. Ocena napada kod krtola određuje se na taj način što ako se u 20 kg krompira nađe:

manje od 5 punih cista slab napad
5 – 20 punih cista srednji napad
preko 20 punih cista jak napad

Mere zaštite protiv krompirove nematode su:

1 upotreba nezaraženog sadnog materijala
2 održavanje pravilnog i višegodišnjeg plodoreda
3 nematocidni preparati

Prilikom primene hemijske mere borbe, treba strogo voditi računa o načinu,vremenu primene kao i karenci preparata.

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić
Korišćena literatura: “Štetočine u ratarsko-povrtarskoj proizvodnji” autor: prof. dr. Pero Štrbac