Lannate 90

Suzbijanje štetočina u usevu/zasadu : brekva, kajsija, duvan, jabuka, kruška, badem, dunja, nektarina, krastavac, paprika, paradajz, vinova loza, višnja, trešnja, šljiva
Klasa: Insekticid koji poseduje digestivno i kontaktno delovanje

Aktivna materija: Metomil 900 g/kg

Formulacija: SP – vodorastvorljivo prašivo

Pakovanje: 100ml

Proizvođač: DuPont

Karenca: 7 – duvan; 14 – hmelj, paprika, paradajz, krastavac; 35 – voće, vinova loza

Primena :
USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Breskva, nektarina, kajsija i badem 0,04-0,05% (4-5 g u 10 l vode) Tretiranjem pre ubušivanja gusenica u plodove i mladare ili prema preporuci PIS-a
Breskva, nektarina, kajsija i badem 0,045-0,055% (4,5-5,5 g u 10 l vode) Tretiranjem pokretnih formi na letorastima
Duvan 0,03-0,05% (3-5 g u 10 l vode) Tretiranjem duvanskog rasada, prvo kod ukrštanja rasada, a drugo (samo ako je potrebno) 20 dana posle prvog
Duvan 0,03-0,05% (3-5 g u 10 l vode) Tretiranjem rasadjenog duvana, prvo 5-10 dana posle rasadjivanja, a drugo (samo ako je potrebno) 20-25 dana posle prvog
Duvan 0,03-0,05% (3-5 g u 10 l vode) Tretiranjem tretiranjem rasadenog duvana odmah po pojavi prvih gusenica (početak jula), a drugo (samo ako je potrebno) 25 dana posle prvog (početak avgusta)
Jabuka, kruška i dunja 0,035-0,045% (3,5-4,5 g u 10 l vode) Tretiranjem pre ubusivanja gusenica u plodove, ili prema preporuci PIS-a
Jabukakruška dunja 0,04-0,05% (4-5 g u 10 I vode) Tretiranjem na početku formiranja kolonija
Jabukakruška dunja 0,045-0,055% (4,5-5,5 g u 10 I vode) Tretiranjem kada su mine veličine 3-5 mm; Tretiranjem pokretnih stadijuma
Krastavac 0,045-0,055% (4,5-5,5 ml u 10 l vode) Tretiranjem na početku formiranja prvih kolonija
Paprika 0,045-0,055% (4,5-5,5 ml u 10 l vode) Tretiranjem na početku formiranja prvih kolonija
Paradajz 0,045-0,055% (4,5-5,5 ml u 10 l vode) Tretiranjem na početku formiranja prvih kolonija
Vinova loza 0,045-0,055% (4,5-5,5 ml u 10 l vode) Tretiranjem na osnovu praćenja leta leptira, a najkasnije kada se primete prve paučinaste niti na cvastima i grozdovima
Višnja, Trešnja 0,04-0,05% (4-5 g u 10 l vode) Tretiranjem na početku formiranja kolonija
VišnjaTrešnja 0,045-0,055% (4,5-5,5 ml u 10 l vode) Tretiranjem u vreme pojave pokretnih formi na letorastima
Šljiva 0,04-0,05% (4-5 g u 10 l vode) Tretiranjem na početku formiranja kolonija
Šljiva 0,045-0,055% (4,5-5,5 ml u 10 l vode) Tretiranjem u vreme pojave pokretnih formi na letorastima

Mehanizam delovanja:

Lannate je insekticid, ograničeni sistemik koji pripada grupi Karbamata. Poseduje digestivno i kontaktno delovanje. Reverzibilni inhibitor holinesteraze (inhibira AChE). Kreće se translaminarno u biljci.

Spektar delovanja:

Namenjen je za suzbijanje:
1 duvanov trips (Thrips tabaci )
2 lisne sovice (Heliothis spp .)
3 crna repina vaš (Aphis fabae )
4 pamukova vaš (Aphis gossypii )
5 heljdina vaš (Aphis nasturtii )
6 breskvina lisna vaš (Myzus persicae )
7 jabukin smotavac (Cydia pomonella )
8 zelena jabukina vaš (Aphis pomi )
9 jabukina brašnasta vaš (Dysaphis plantaginea )
10 miner zmijolikih vašiLyonetia clerkella )
11 crvena kruškina vaš (Epidiaspis leperii )
12 zapetasta vaš (Lepidosaphes ulmi )
13 kalifornijska štitasta vaš (Quadraspidiotus perniciosus )
14 kruškina štitasta vaš (Q. pyri )
15 školjkaste štitaste vaši (Q. ostraeformis )
16 breskvina cigarasta lisna vaš (Myzus varians )
17 lisna vaš breskve (Brachycaudus schwartzii )
18 crna breskvina vaš (B. persicae-niger )
19 šljivina brašnasta vaš (Hyalopterus amygdale, H. pruni )
20 štitaste vaši (Lecanium corni, L. persicae, Pseudaulacapsis pentagonas )
21 trešnjine lisne vaši (Myzus cerasi )
22 hmeljeve lisne vaši (Phorodon humuli )
23 pepeljasti grožđani moljac (Lobesia botrana )
24 žuti grožđani moljac (Clysia ambiguella )

Preporuke i napomene:

Ne sme se primenjivati u zaštićenom prostoru (staklenici i plastenici) i na površinama koje služe za sakupljanje pitke vode.
Na tretiranim površinama, 14 dana nakon primene ne dozvoliti pristup stoci.
Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.

MBT: 2
KARENCA: 7 dana – duvan; 14 dana – hmelj, paprika, paradajz, krastavac; 35 dana – voće,vinova loza
MDK(mg/kg): 0,1 mg/kg – višnja, trešnja; 0,02-jabuka, kruška, dunja, breskva, nektarina,kajsija, badem, šljiva, vinova loza, paradajz, paprika, krastavac

Insekticidi

Agromarket