Preporuka Agromarketa za zaštitu ribizle
FENOFAZA BOLEST/ŠTETOČINE PREPARAT
Početak listanja/Mišije uši Monilija, Crna pegavost lista *Cuprablau Z Ultra (0,35%) ili *Funguran OH (0,40%)
Pred cvetanje Monilija, Ervinija, Crna pegavost lista, Miner belih mina *Funguran (0,05%) + *Dithane M 45 (0,25%) + *Lannate 90 (0,05%)
Puno cvetanje Monilija cveta *Funomil (0,10%) ili Pyrus 400 SC (0,20%)
Po precvetavanju / II polovina maja Crna pegavost lista, Pepelnica, Miner, Vaši, Smotavac *Captan WG 80 (0,20%), *Systhane 12 E (0,035%) + *Nurelle D (0,10%)
Plodovi u porastu / sredina juna Monilija ploda, Crna pegavost lista, Smotavci, Moljci *Funomil (0,10%) ili *Afinex 20 SP (0,025%)
Treća dekada jula Monilija ploda, Crna pegavost lista, Smotavci, Grinje *Funomil (0,070%) + *Cythrin 250 EC (0,03%), *Sanmite 20 WP (0,06%)
Po potrebi Grinje *Sanmite 20 WP (0,06%)
Sredina avgusta Monilija ploda, Crna pegavost lista, Smotavci, Moljci *Switch 62,5 WG (0,08%) ili *Pyrus 400 SC (0,20%) + *Coragen 20 SC(0,02%)
*Pošto na tržištu Srbije nema zvanično registrovanog pesticida za primenu u dunji,to je ovaj program sačinjen na bazi registracije, preporuka i iskustva u zemljama EU