Preporuka Agromarketa za zaštitu šećerne repe
NAZIV PREPARATA VRSTA PREPARATA KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Force 1,5 G Insekticid 5 – 8 kg/ha Primenjuje se pre setve (sadnje), po setvi i za vreme setve, uz pomoć depozitora za granulisane insekticide ili ručno u zoni redova
Piralis Herbicid 0,8 – 1,2 l/ha Po nicanju useva šećerne repe
Kletox Herbicid 0,8 – 2,0 l/ha Korovi u fazi razvoja 3 do 6 listova (10-30cm visine)
Metix Herbicid 1,0 – 3,0 l/ha
Betasana trio Herbicid 2,0 – 2,5 l/ha 1. tretman kada šećerna repa ima 2-4 lista, 2. tretman 7 do 14 dana kasnije
Safari 50 WG Herbicid 30 – 40 g/ha + 0,1% okvašivač 1. Šećerna repa iznikla 70-90%, 2. 8-14 dana kasnije
Target SC Herbicid 1,0 – 3,0 l/ha
Beetup compact Herbicid 1,6 – 2,0 l/ha
Targa super Herbicid 0,5 – 4,0 l/ha Korovi u fazi razvoja 3-6 listova, odnosno 10-30cm visine
Focus ultra Herbicid 1,0 – 4,0 l/ha Uskolisni korovi u fazi razvoja 3 do 5 listova, odnosno visine 20 do 30 cm
Kletox Herbicid 0,8 – 2,0 l/ha Korovi u fazi razvoja 3 do 6 listova (10-30cm visine)
Cythrin 250 Insekticid 0,24 l/ha
Nurelle D Insekticid 1,0 – 1,5 l/ha Tretiranjem pre ubusivanja gusenica u plodove
FitoFert BOR MAX 20 Đubrivo 2,5 kg/ha
FitoFert BOR MAX 20 Đubrivo 2,5 kg/ha
FitoFert BOR Liquid 8 Đubrivo 5,0 kg/ha
Excorta plus Fungicid 0,4 – 0,6 (l/kg/ha) Preventivno, neposredno pre ili po pojavi simptoma bolesti
Excorta Fungicid 1,0 (l/kg/ha) Preventivno, neposredno pre ili po pojavi simptoma bolesti
Fluoco Fungicid 0,25 (l/kg/ha)(2,5 ml na 100m2) Tokom intenzivnog porasta biljaka, po pojavi prvih simtoma, a pre ostvarenja uslova za širenje obolenja
Acanto plus Fungicid 0,8 – 1,0 (l/kg/ha) Po pojavi prvih simptoma, i po potrebi 3 nedelje kasnije do sklapanja redova (faza BBCH 49)
Funomil Fungicid 0,5 – 0,7 (l/kg/ha) I-po pojavi prvih simptoma, II-15 dana kasnije ,u zavisnosti od uslova za širenje obolenja, I infektivnog potencijala
Balear 720 SC Fungicid 1,0 – 2,0 (l/ha) Preventivno ili po pojavi prvih pega
Preporuka Bayer-a za zaštitu šećerne repe
NAZIV PREPARATA VRSTA PREPARATA SUZBIJANJE KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Poncho beta Insekticid skočibuba – žičnjaka (Elateridae), i odraslih jedinki repinog buvača (Chaetocnema tibialis), lisnih vaši (Aphididae) i sive kukuruzne pipe (Tanymecus dilaticolis) od 150 ml na jednu setvenu jedinicu u toku dorade semena ili neposredno pred setvu u zatvorenim uređajima za tretiranje semena
Nortron Super Herbicid jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova dvokratno (“Split” – aplikacija) i trokratno (“Spilt” – aplikacija) Pogledati informacije o proizvodu
Betanal maxxPro Herbicid jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova trokratno: 1,25+1,25+1,25 l/ha, ili 1,5+1,5+1,5 l/ha u zavisnosti od zakorovljenosti Prvo tretiranje izvesti kada je većina korova u fazi kotiledona, bez obzira na fazu porasta šećerne repe, drugo i treće tretiranje po potrebi, obično u razmaku od 5-14 dana, kada se pojavi novi talas korova.
Betanal AM 11 NEW Herbicid jednogodišnjih širokolisnih korova dvokratno: 1,5 + 1,5 l/ha i trokratno: 1 + 1 + 1 l/ha Pogledati informacije o proizvodu
Betanal Expert Herbicid jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova dvokratno: 1,5+1,5 l/ha i trokratno: 1+1+1 l/ha Pogledati informacije o proizvodu
Furore Super Herbicid višegodišnjih i jednogodišnjih uskolisnih korova 1-1,2 l/ha i utrošak vode 200-600 l/ha (10-12 ml u 2-6 l vode na 100m2), za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova i 1,8-2 l/ha i utrošak vode 200-600 l/ha (18-20 ml u 2-6 l vode na 100m2), za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova kada su korovi u fazi 2 lista, pa do razvijenog prvog kolenca
Decis 2,5 EC Insekticid suzbijanje štetnih insekata Pogledati informacije o proizvodu
Sphere Fungicid prouzrokovača cerkospore (Cercospora beticola) 0,3-0,35 l/ha,u osetljivim sortama šećerne repe na prouzrokovače cerkospore je 0,4l/ha, folijarnim tretiranjem, uz utrošak 200-400 litara vode po hektaru preventivno ili po pojavi prvih simptoma bolesti