Preporuka Agromarketa za zaštitu vinove loze
FENOFAZA BOLESTI/ŠTETOČINE PREPARAT
Bubrenje pupoljaka Fomopsis Funguran OH (0,5%)
Lastari dužine 10 cm Fomopsis,Plamenjača,Pepelnica vinove loze, Eriofidne grinje Captan 50 WP (0,2-0,3%) + Microthiol Disperss (0,3-0,5%) + Sanmite 20 WP (0,05-0,07%)
Pred cvetanje Plamenjača vinove loze, Pepelnica vinove loze, Grožđani moljci Ridomil Gold MZ WG (0,25%) + Systhane 12 E (0,04%), *Match 050 EC (0,10%)
Precvetavanje Plamenjača vinove loze, Pepelnica vinove loze, Siva trulež Fostonic 80 WP (0,2%) + Captan 50 WP (0,2%), Postalon 90 SC (0,08-0,125%), Pyrus 400 SC (0,2%)
Formiranje bobice Plamenjača vinove loze, Pepelnica vinove loze, Grožđani moljci Ridomil Gold MZ WG (0,25%), Tilt 250 EC (0m015%) + Prince (0,1%) + Cythrin 250 EC (0,024%)
Zatvaranje grozda Plamenjača vinove loze, Pepelnica vinove loze, Siva trulež Queen (0,075%), Microthiol Disperss (0,3%), Pyrus 400 SC (0,2%)
Zatvaranje grozda Plamenjača vinove loze, Pepelnica vinove loze, Siva trulež Queen (0,075%), Microthiol Disperss (0,3%), Pyrus 400 SC (0,2%)
Početak šarka Plamenjača vinove loze, Pepelnica vinove loze, Siva trulež Blue Bordo (0,5%), Microthiol Disperss (0,3%), Switch 62,5 WG (0,06-0,08%)
Suzbijanje korova Višegodišnji i jednogodišnji travni i širokolisni korovi (vinogradi u 3 god i stariji) Glifomark (4-12 l/ha) ili Cosmic 36 (4-12 l/ha) + Terbis (2-4 l/ha)
Suzbijanje korova vinogradi u 2 god i stariji Chicara (15-60 g/ha), Agram (3-5 l/ha)
Suzbijanje korova Višegodišnji i jednogodišnji uskolisni korovi Focus Ultra (1,5-4,0 l/ha)
Preporuka Bayer-a za zaštitu vinove loze
NAZIV PREPARATA VRSTA PREPARATA SUZBIJANJE KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Basta 15 Herbicid jednogodišnji i višegodišnji korovi 4,5 l/ha (45 ml na 100 m2), za suzbijanje jednogodišnjih korova – 7,5 l/ha (75 ml na 100 m2), za suzbijanje višegodišnjih korova; split aplikacija: – 5+5 l/ha (50+50 ml na 100 m2) kada su korovi u punoj vegetaciji
Mikal Flash Fungicid prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola) u koncentraciji 0,3-0,4 %, 3-4 kg/ha uz utrošak vode 600-1000 l/ha po potrebi od faze pred cvetanje pa do faze kada su bobice veličine graška (faze 57-75 BBCH skale)
Verita Fungicid prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola) u koncentraciji 0,25-0,30% (25-30 ml u 10 l vode), uz utrošak vode 600-1000 l/ha (6-10 l na 100m2) tretiranjem tokom vegetacije, radi sprečavanja sekundarnih zaraza, i to pred ili neposredno po sticanju uslova za zarazu
Melody Combi Fungicid prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola) u količini 2,5 kg/ha (25 g na 100m2),uz utrošak vode 600-1000 l/ha (6-10 l na 100m2) preventivno ili kurativno, prema prognozi pojave bolesti
Antracol WP-70 Fungicid prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola) u koncentraciji 0,2% (20 g u 10 l vode), utrošak vode 600-1000 l/ha (6-10 l na 100m2) preventivno, pre ostvarene infekcije
Mythos Fungicid sive truleži (Botryotinia fuckeliana, kon. Botrytis cinerea) 2,5 l/ha (25 ml na 100m2), uz utrošak vode 600-1000 l/ha od faze precvetavanja do faze zatvaranja grozdova (faze 68-77 BBCH skale)
Teldor 500-SC Fungicid sive truleži (Botryotinia fuckeliana, kon. Botrytis cinerea) u koncentraciji 0,1 % (10 ml u 10 l vode), utrošak vode: 600-1000 l (6-10 l na 100m2) prvo tretiranje – krajem cvetanja (faza 68 BBCH skale), drugo tetiranje – u fazi zatvaranja grozdova (faze 75-77 BBCH skale) ili, u zavisnosti od vremenskih uslova, u fazi početka zrenja (faza 75-77 BBCH skale)
Folicur 250-EW Fungicid prouzrokovaca pepelnice (Uncinula necator) u količini primene 0,4l/ha (4ml na 100m2), uz utrošak vode od 1000l/ha tokom vegetacije, pre pojave oboljenja, a najkasnije po pojavi prvih simptoma
Falcon EC-460 Fungicid prouzrokovaca pepelnice (Uncinula necator) 0,3-0,4 l/ha (3-4 ml na 100m2), uz utrošak vode 600-1000 l/ha (6-10 l na 100m2) tokom fenofaze intenzivnog rasta (13/53-81 BBCH skale), u zavisnosti od infekcionog potencijala patogena i uslova za zaražavanje
Luna Experience Fungicid prouzrokovaca pepelnice (Uncinula necator) 0,3-0,4 l/ha uz utrošak vode od 600-1000 l/ha praktično tokom cele vegetacije – od rasta listova do sazrevanja bobica (BBCH 15- 85), uz uvažavanje maksimalnog broja tretmana za ovaj zasad
Decis 2,5 EC Insekticid žutog grozdovog moljca (Eupoecillia/Clysia ambiguella) i pepeljastog grozdovog smotavca (Lobesia/Polychrosis botrana) 0,03-0,04 % (3-4 ml u 10 l vode) i utrošak vode 1000 l/ha (10 l na 100m2), za suzbijanje prve generacije, 0,05-0,07 % (5-7 ml u 10 l vode) i utrošak vode 1000 l/ha (10 l na 100m2), za suzbijanje druge generacije
Envidor 240 SC Insekticid eriofidne grinje (Calepitrimerus vitis) 0,4 l/ha (4 ml na 100 m2), utrošak vode: 600 – 1000 l/ha (6-10l na 100 m2) od pojave prvog lista do početka cvetanja (faze 11-55 BBHC-skale)