Queen

Suzbijanje bolesti u usevu/zasadu : vinova loza, krompir, malina
Klasa: Fungicid sa protektivnim, eradikativnim, translaminarnim i sistemičnim delovanjem

Aktivna materija: Azoksistrobin 250 ± 6 g/l

Formulacija: SC- koncentrovana suspenzija

Pakovanje: 100 ml, 1l

Proizvođač: Agromarket

Karenca: 21 dan

Primena :
USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Vinova loza 0, 075% (7, 5 ml u 10l vode) Tretiranje se vrši preventivno pre pojave simptoma počev od razvijena tri lista do početka sazrevanja – početak šarka (BBCH 13 do 81)
Krompir 0,75% Preventivno tretiranje u vreme kada se ostvare uslovi za zaraze ili najkasnije po pojavi prvih simptoma
Malina 0,035% Preventivna tretiranja, tokom intenzivnog porasta izbojaka do početka cvetanja (faze 61 BBCH skale)

Mehanizam delovanja:

Queen pripada grupi Strobilurina i inhibira mitohondrijalnu respiraciju (disanje) blokiranjem transporta elektrona između citohroma b i c1 . Inhibira klijanje spora (antisporulativna aktivnost) te sprečava rast micelije. Primenjuje se za suzbijanje velikog broja patogenih organizama koji parazitiraju različite gajene biljke (voće, povrće).

Spektar delovanja:

Queen je sistemični fungicid koji se primenjuje u vinovoj lozi za suzbijanje prouzrokovača
1  plamenjače (Plasmopara viticola )

Preporuke i napomene:

Može se mešati sa većinom insekticida i fungicida. Pre upotrebe proveriti kompatibilnost sa drugim preparatima. Odmerenu količinu preparata sipati u rezervoar prskalice koji je 2/3 ispunjen vodom, uz neprestano mešanje dodati preostalu količinu vode. Preparat se primenjuje prskanjem ili orošavanjem svim uređajima za tretiranje sa zemlje. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.

MBT: 3
KARENCA: 21 dan; krompir 14 dana; malina 10 dana
MDK(mg/kg): 2,0 – grožđe

Fungicidi

Agromarket