Ridomil gold MZ 68 WG

Suzbijanje bolesti u usevu/zasadu : krompir, malina, paradajz, vinova loza
Klasa: fungicid sistemičnog i preventivnog delovanja

Aktivna materija: Metalaksil –M 40g/kg + Mankozeb 640 g/kg

Formulacija: WG vododisperzibilne granule

Pakovanje: 25 g, 250 g, 500 g, 1 kg

Proizvođač: Syngenta

Karenca: 21 dan-krompir i paradajz; 28 dana-stone sorte grožđa

Primena :
USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Krompir 2,5 kg/ha (25g na 100 m²) Tretiranje prema preporuci PIS ili najkasnije pri pojavi prvih simptoma oboljenja, interval između dva tretiranja 10 -12 dana
Malina 65 g /10 l na 10 m dužnih metara (6,5 g /1 l vode po dužnom metru) zalivanjem biljaka, u širini od 30 cm sa obe strane reda Vreme primene prilikom listanja
Paradajz 2,5 kg/ha (25g na 100 m²) Tretiranje prema preporuci PIS ili najkasnije pri pojavi prvih simptoma oboljenja, interval između dva tretiranja 10 -12 dana
Vinova loza 0,25% (25g u 10 l vode)  Tretiranje prema preporuci PIS ili najkasnije pri pojavi prvih simptoma oboljenja, interval između dva tretiranja 10 – 12 dana

Mehanizam delovanja:

Ridomil Gold MZ 68-WG je kombinacija dve aktivne materije: metalaksila i mankozeba. Metalaksil-M je sistemicni fungicid iz grupe acilalanina deluje preventivno i kurativno. Inhibira sintezu proteina i tako spečava razvoj gljiva, a mankozeb kao preventivna komponenta deluje na više mesta i zaustavlja proces disanja. Ovo je kombinacija pouzdanih fungicida koji se međusobno dopunjuju i omogućavaju dugotrajno preventivno i brzo kurativno delovanje kao i izraženo sistemično svojstvo.

Spektar delovanja:

Koristi se za suzbijanje prouzrokovača :
1 plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola)
2 plamenjače krompira i paradajza (Phytophthora infestans)
3 plamenjače na malini (Phyttophthora fragarie var. rubi )

Preporuke i napomene:

Ne sme se primenjivati u staklenicima i plastenicima. Može se mešati sa drugim sredstvima za zaštitu bilja. Preventivna primena u ranoj vegetaciji je od bitnog značaja za pouzdano delovanje. Kurativna primena je najkasnije 48 sati od nastanka povoljnih uslova za infekciju. Interval izmedju tretiranja je 7-8 dana kod učestalih padavina, a 10-12 dana kod normalnih vremenskih uslova. Radi sprečavanja pojave rezistentnosti Ridomil primeniti u dva uzastopna tretmana, a onda jedan preparat koji ima različit mehanizam delovanja. Utrošak vode 800-1000 l u vinogradarstvu, 300-400 l /ha u povrtarstvu

MBT: 3
KARENCA: 21 dan krompir i paradajz; 28 dana stone sorte grožde; 42 dana vinske sorte grožde,
u malini obezbeđena vremenom primene.
MDK(mg/kg): Metalaksil – 0,5 – grožde, malina; 0,2 – paradajz; 0,05 – krompir;
Mankozeb: 10,0 – malina; 3,0 – paradajz; 2,0 – vinova loza; 0,3 – krompir

Fungicidi

Agromarket