Sigura

Suzbijanje bolesti u usevu/zasadu : krompir
Klasa: Fungicid sistemičnog, preventivog i kurativnog delovanja

Aktivna materija: Difenokonazol 250 g/l

Formulacija: EC – koncentrat za emulziju

Karenca: 14 dana

Primena :
USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Krompir 0,5 (l/kg/ha) (5 ml na 100 m²) U vreme pojave prvih simptoma oboljenja i kasnije tokom vegetacije po potrebi

Mehanizam delovanja:

Sigura je sistemik čija aktivna materija pripada grupi Triazola. Inhibira procese demetilacije, odnosno sintezu ergosterola u ćelijama gljive te sprečava njihov razvoj. Usvaja se listom, tanslaminarno se kreće i dospeva na naličja listova. Pruža produženu preventivu i kurativu biljaka u zaštiti od fitopatogenih gljivica iz rodova Alternaria, Ascochyta, Cercospora, Cereosporidium, Coletotrichum, Phoma, Ramularia, Septoria, Venturia spp., vrstama iz fam. Erysiphaceae, Uredinaceae.

Spektar delovanja:

Namenjen suzbijanju prouzrokovača :
1 crne pegavosti krompira i paradajza (Alternaria solani )

Preporuke i napomene:

Period između dva tretmana 8 do 14 dana. Ne primenjivati ga alternativno sa preparatima iz iste grupe (triazoli), kao i preparatima sličnog mehanizma delovanja (inhibicija sinetze ergosterola). Tretirati uz utrošak vode 300 – 600 l/ha (3 – 6 l na 100 m2 ).

MBT:  3

MDK(mg/kg):  0,1

Fungicidi

Agromarket