Switch 62,5 WG

Suzbijanje bolesti u usevu/zasadu : breskva, jabuka, krastavac, malina, kupina, paradajz, vinova loza
Klasa: fungicid preventivnog i lokalsistemičnog delovanja

Aktivna materija: Fludioksonil 250g/kg +Ciprodinil 375g/kg

Formulacija: WG vododisperzibilne granule

Pakovanje: 8 g, 100 g, 400 g

Proizvođač: Syngenta

Karenca: 28 dana grožđe

Primena :
USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Breskva 0,8-1,0 kg/ha Tretiranje pre berbe, a najkasnije 3 dana pre berbe jabuka, a 14 dana pre berbe breskve
Jabuka 0,8-1,0 kg/ha Tretiranje pre berbe, a najkasnije 3 dana pre berbe jabuka, a 14 dana pre berbe breskve
Krastavac 0,8-1,0 kg/ha Tretiranje u vreme povoljnim za pojavu – cvetanje, precvetavanje i formiranje plodova ili po preporuci PIS
Malina 0,8 kg/ha Do 3 tretmana pred cvetanje i u cvetanju
Kupina 0,8 kg/ha Do 3 tretmana pred cvetanje i u cvetanju
Paradajz 0,6-0,8 kg/ha Tretiranje u vreme povoljnim za pojavu – cvetanje, precvetavanje i formiranje plodova ili po preporuci PIS
Vinova loza 0,6-0,8 kg/ha Od faze precvetavanja do pojave šarka

Mehanizam delovanja:

Switch 62,5 WG je kombinacija dve aktivne materije. Fludioksonil je nesistemik, deluje preventivno, a ograničeno i kurativno. Prevashodno inhibira klijanje spora, a u manjem stepenu klijanje klicine cevi i micelije. Inhibira fosforilaciju glukoze kod gljiva. Ima dugo rezidualno delovanje. Ciprodinil pripada grupi anilinopirimidina. Sistemik je. Deluje preventivno i kurativno. Zaustavlja porast micelije i njeno prodiranje u biljno tkivo. Inhibira sintezu metionina i lučenje hidrolitičkih enzima gljive.

Spektar delovanja:

Koristi se za suzbijanje prouzrokovača :
1  sive truleži (Botrytis cinerea) vinove loze i maline, paradajza i krastavca
2 propadanja (truleži) plodova tokom čuvanja plodova u skladištu – siva trulež (Botrytis cinerea)
3 truleži ploda (Monilia spp.)
4 antraknoze (Colletotrichum spp.)
5  Mucor spp.
6 Aspergilus spp .

Preporuke i napomene:

Ovaj fungicid obezbe|uje pouzdanu zaštitu od sive truleži i u najtežim uslovima. Preparat ima dugo rezidualno delovanje. Preparat deluje i na nižim temperaturama, iznad 5  C obezbeduje neophodnu zaštitu i u ranim fazama. Deluje i kurativno u roku od 48 h od nastanka infekcije.

MBT: 3
KARENCA: 28 dana – v.loza; 14 – breskva; 7 – malina i kupina; 3 – jabuka, paradajz i krastavac
MDK(mg/kg): Ciprodinil: 10,0 – malina i kupina; 2,0 – grožđe; 1,0 – jabuka; 0,5 – breskva, paradajz i krastavac; Fludioksinil: 5,0 – malina i kupina; 2,0 – grožđe; 1,0 – jabuka; 0,5 – breskva i krastavac; 0,3 – paradajz

Fungicidi

Agromarket