Systhane 12 E

Suzbijanje bolesti u usevu/zasadu : jabuka, krastavac, ruža, vinova loza,
Klasa: fungicidi sistemičnog delovanja

Aktivna materija: Miklobutanil 120g/l

Formulacija: EC koncentrat za emulziju

Pakovanje: 50 ml, 100 ml, 1 l

Proizvođač: Dow AgroSciences

Karenca: 14 dana krastavac, 35 dana jabuka i grožđe

Primena :
USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Jabuka 0,025% (2,5 ml u 10 l vode) za preventivno tretrianje u periodu primarnih zaraza u fazi obrazovanja ploda, sa intervalom između dva tretiranja od 7-8 dana
Jabuka 0,025-0,035 (2,5-3,5 ml u 10 l vode) +150 g (1,5 g u 10 l vode) preparata na bazi mankozeba (sa 80% a.m.), za kurativno tretiranje u periodu sekundarnih zaraza nakon obrazovanja plodova, sa intervalom između dva tretiranja 10-14 dana
Krastavac 0,04% (4 ml u 10 l vode) sa intervalom između tretiranja 8-10 dana
Ruže i ukrasno bilje 0,04% (4 ml u 10 l vode) sa intervalom između tretiranja 7-8 dana
Vinova loza sa razmakom u koncentraciji između dva tretiranja od 14 dana u koncentraciji
Vinova loza 0,015% (1,5 ml u 10 l vode) za tretiranje pre cvetanja
Vinova loza 0,025% (2,5 ml u 10 l vode) za tretiranje posle cvetanja

Mehanizam delovanja:

Systhane 12E spada u grupu triazola, deluje na parazitne gljive inhibiranjem sinteze ergosterola.

Spektar delovanja:

Koristi se za suzbijanje prouzrokovača:
1 pepelnice vinove loze (Uncinula necator )
2 pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha )
3 čađave pegavosti lišca i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis ) uz dodatak mankozeba
4 pepelnice krastavcaErysiphe cichoracearum )
5 pepelnice ruže (Sphaeroteca panosa var.rosae )

Preporuke i napomene:

Ne mešati sa preparatima na bazi folpeta, vinklozolina i metalaksila. Utrošak vode u zasadima vinove loze i jabuke 1000 l, krastavca i ruže 500 l.

MBT: 4 u zasadima vinove loze i jabuke, dok za ostale namene broj tretiranja nije ograničen.
KARENCA: 14 dana za krastavac; 35 dana za jabuke i grožde.
MDK(mg/kg): 0,2 – vinova loza, jabuka, krastavac, ruža

Fungicidi

Agromarket