Vantex 60 CS

Suzbijanje štetočina u : jabuka, kupus, strna žita, vinova loza
Klasa: Insekticid koji deluje kontaktno i digestivno

Aktivna materija: Gama-cihalotrin 60 g/l

Formulacija: CS – suspenzija kapsula

Pakovanje: 50ml

Proizvođač: Dow AgroScience

Karenca: 35 – strna žita; 14 – jabuka, kupus; 21 – vinova loza

Primena :
USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Jabuka 0,004-0,005% (40 – 50 ml na 1000 l vode) Po pojavi štetočina
Kupus 50 – 70 ml/ha Po pojavi štetočina
Strna žita 50 – 60 ml/ha Po pojavi štetočina
Vinova loza 0,004-0,006% (40 – 60 ml na 1000 l vode) Po pojavi štetočina

Mehanizam delovanja:

Vantex je insekticid najnovije generacije iz grupe Piretroida, deluje kontaktno i digestivno sa izraženim “knock-down” efektom.

Spektar delovanja:

Namenjen suzbijanju :
1 žitne pijavice (Lema melanopus )
2 jabukinog crva (Carpocapsa pommonella )
3 zelene jabukine vaši (Aphis pomi )
4 grožđanog moljca (Lobesia botrana )
5 gusenica kupusara (Pieris brassicae )
6 larvi vaši kupusa (Brevicoryne brassicae )

PREPORUKE I NAPOMENE:
Kompatibilan je sa većinom fungicida i insekticida ali se ne sme mešati sa Bordovskom čorbom i alkalnim preparatima.

MBT: 2
KARENCA: 35 dana – žitarice; 14 dana – jabuka, kupus; 21 dan – vinova loza
MDK(mg/kg): 0,05 – žitarice; 0,1 – jabuka; 0,2 – vinova loza, kupus

Insekticidi

Agromarket