Basta 15

Usev/zasad u kome se primenjuje: vinova loza, malina, soja, suncokret, krompir, uljana repica
Klasa: neselektivni, kontaktni herbicid sa neznatnim sistemičnim delovanjem namenjen za suzbijanje višegodišnjih i jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova.
Aktivna materija: glufosinat-amonijum 150 g/l
Formulacija : koncentrovani rastvor – SL
Karenca: obezbeđena vremenom primene za desikaciju suncokreta, soje, uljane repice i uništavanje cime krompira. Ako preparat dospe na plodove voćaka i vinove loze: 21 dan.

Primena preparata Basta 15 :

Primena :
U zasadu voća, kada su korovi u punoj vegetaciji: jednokratno: – 4,5 l/ha (45 ml na 100 m²), za suzbijanje jednogodišnjih korova; – 7,5 l/ha (75 ml na 100 m²), za suzbijanje višegodišnjih korova; split aplikacija: – 5+5 l/ha (50+50 ml na 100 m²);
U zasadu vinove loze, kada su korovi u punoj vegetaciji: jednokratno: – 4,5 l/ha (45 ml na 100 m²), za suzbijanje jednogodišnjih korova – 7,5 l/ha (75 ml na 100 m²), za suzbijanje višegodišnjih korova; split aplikacija: – 5+5 l/ha (50+50 ml na 100 m²);
U zasadu maline, od formiranja mladara maline, do kraja vegetacije (faze 40-97 BBHC skale) i kad su korovi u fazi intenzivnog porasta: u količini: – 3-6 l/ha (30-60 ml na 100 m²), za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih korova;
U kanalima za odvodnjavanje i navodnjavanje, (u suvom stanju): – 5 l/ha (50 ml na 100 m²), za suzbijanje jednogodišnjih korova; – 7,5 l/ha (75 ml na 100 m²), za suzbijanje višegodišnjih korova;
Na nepoljoprivrednim površinama, – 5 l/ha (50 ml na 100 m²), za suzbijanje jednogodišnjih korova; – 10 l/ha (100 ml na 100 m²), za suzbijanje višegodišnjih korova;
Za desikaciju suncokreta, soje i uljane repice, u količini 2,5-3,5 l/ha (25-35 ml na 100 m²), – suncokret i uljana repica: u fazi zrenja – seme crne boje; – soja: u fazi zrenja, kada je 30% listova opalo;
Za uništavanje cime krompira, u količini 2,5-3,5 l/ha (25-35 ml na 100 m²), pred vađenje

Utrošak vode: 400-600 l/ha (4-6 l na 100m²). Maksimalan broj tretiranja jednom ili dva puta (split aplikacija) na istoj površini u toku godine.

Mehanizam delovanja : biljke usvajaju preparat preko zelenih delova, a ne preko zemljišta. Korovske biljke koje nisu iznikle, ne mogu se uništiti ovim herbicidom. Basta 15 utiče na sve zelene faze razvoja korova. Najbolji učinak se postiže kada korov ima dovoljno nadzemne mase. Prvi efekat delovanja je vidljiv nakon dva do pet dana.

preparat je fitotoksičan ukoliko dospe na zelene delove voćaka i čokote vinove loze
poponac tretirati u fazi cvetanja, trave pre cvetanja
deluje samo na zelene delove, tako da se može koristiti već posle prve godine vegetacije, kada su stabla odrvenela
korenovi izbojci voćaka i vinove loze mogu se uništavati bez uticaja na biljku
preko zemljišta ne deluje, tako da se novi usevi mogu slobodno sejati.

Preuzeto sa izvornog sajta : bayercropscience.rs