• Furore Super

  šećerne repe \, kada su korovi u fazi 2 lista\, pa do razvijenog prvog kolenca\, u količini: - 1-1\,2 l/ha i...

  Pročitaj
 • Monsoon active

  kukuruz\, u količini primene 1\,5-1\,8 l/ha što zavisi od prisutnih korova - pri velikoj zakorovljenosti rizomskim...

  Pročitaj
 • Sencor WG-70

  u krompiru - tretiranje zemljišta posle sadnje\, a pre nicanja krompira u količinama 0\,75 kg/ha (7\,5 g na 100...

  Pročitaj
 • Sekator OD

  Količine primene: 0\,15 l/ha (1\,5 ml/100m2). Vreme primene u odnosu na usev: od faze 3 lista do pojave...

  Pročitaj
 • Raft

  suncokreta u količini 1-1\,25 l/ha (10-12\,5 ml na 100m2) uz utrošak vode 200-400 l/ha posle setve\, a pre...

  Pročitaj
 • Nortron Super

  dvokratno ("Split" - aplikacija) (radi bolje efikasnosti i sigurnije selektivnosti) - prvi tretman\, u količini 1...

  Pročitaj
 • Merlin flexx

  usev kukurza u količini 0\,4 l/ha i utrošak vode 150-400 l\, tretiranjem posle setve\, a pre nicanja useva i...

  Pročitaj
 • Maister OD

  koristi se u usevu kukuruza u količini primene od 1\,5 l/ha (15 ml na 100m2). Vreme primene u odnosu na usev je...

  Pročitaj
 • Laudis

  koristi se u usevu kukuruza\, u količini od 1\,5-2 l/ha (15-20 ml na 100m2) posle nicanja korova i kukuruza\, kada...

  Pročitaj