Betanal AM 11 NEW

Usev/zasad u kome se primenjuje: šećerna repa
Klasa: selektivni, translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova.
Aktivna materija: desmedifam 160 g/l, fenmedifam 160 g/l
Formulacija : koncentrat za emulziju – EC
Karenca: 91 dan za šećernu repu

Primena preparata Betanal AM 11 NEW: 

dvokratno: 1,5 + 1,5 l/ha prvo tretiranje: repa u fazi 2-4 lista (faze 12-14 BBCH skale), a većina korova u fazi 2 lista drugo tretiranje: 7-10 dana kasnije, kada je većina korova još u fazi 2 lista. Utrošak vode: 200-400 l/ha;
trokratno: 1 + 1 + 1 l/ha prvo tretiranje: većina korova u fazi kotiledona, bez obzira na fazu porasta šećerne repe, drugo i treće tretiranje: u razmaku 5-10 dana, kada je većina korova još u fazi kotiledona. Utrošak vode: 200-400 l/ha.

Maksimalan broj tretiranja na istoj površini u toku godine: jednom, ili u split aplikaciji – dva ili tri puta.

Spektar delovanja- jednogodišnji širokolisni korovi :
štir obični (Amaranthus retroflexus)
štir bljutavi (Amaranthus blitoides)
ambroziju pelenasta (Ambrosia artemisiifolia)
tarčužak obični (Capsella bursa-pastoris)
pepeljugu obična (Chenopodium album)
pepeljugu srcolisna (Chenopodium hybridum)
tatulu obična (Datura stramonium)
gorušicu poljska (Sinapis arvensis)
kereće grožđe (Solanum nigrum)
čistac jednogodišnji (Stachys annua)
lipicu teofrastova (Abutilon theophrasti)
lubeničarku njivska (Hibiscus trionum)
poponac njivski (Convolvulus arvensis)

Mehanizam delovanja : Betanal AM 11 NEW se usvaja preko listova. Fenmedifam i desmedifam u korovima sprečavaju proces fotosinteze. Aktivne materije se kreću akropetalno (naviše). Inhibiraju transport elektrona u procesu fotosinteze. Selektivnost Betanal AM 11 NEW se zasniva na degradaciji aktivnih materija procesom hidrolize i konjugacije u biljkama šećerne repe. Za razliku od šećerne repe ovi procesi se ne odvijaju u korovskim biljkama.

Preporuke i napomene : 

preparat ne upotrebljavati na temperaturama iznad 20°C ili ako se očekuju niske noćne temperature ili kiša, odnosno kada se javljaju velike temperaturne razlike između dana i noći (više od 15°C)
Ako je zbog neravnomernog klijanja još mnogo biljaka repe u razvojnoj fazi kotiledona ne sme se upotrebljavati navedena doza, nego najviše do 1 l Betanal AM 11 NEW
U vrućim i sunčanim danima tretirati kasno poslepodne ili predveče
Prilikom nenadanih, brzih promena vremena i nakon slane ne tretirati jedan do tri dana kako bi se šećerna repa prilagodila novim uslovima rasta
Kad je šećerna repa u stresu (zbog napada štetočina, grada, veoma kiselog zemljišta, nenadane promene temperature, zakasnelog delovanja zemljišnih herbicida korišćenih pre nicanja šećerne repe, neodgovarajuće dubine setve itd.) sačekati sa tretiranjem jedan do tri dana. Najmanje šest sati posle tretiranja ne sme da pada kiša.
Za vreme tretiranja lišće treba da bude suvo
Posle dugotrajne kiše treba sačekati jedan dan, a zatim tretirati
Betanal AM 11 NEW deluje preko lišća, zato se koristi posle nicanja korova
Delovanje preparata vidljivo je četiri do osam dana posle tretiranja
Koncentracija rastvora za tretiranje ne sme biti niža od 0,4% jer se time umanjuje efikasnost

Preuzeto sa izvornog sajta : bayercropscience.rs