Betanal Expert

Usev/zasad u kome se primenjuje: šećerna repa
Klasa: selektivni, translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova.
Aktivna materija: desmedifam 71 g/l, fenmedifam 91 g/l, etofumesat 112 g/l
Formulacija : koncentrat za emulziju – EC
Karenca: 91 dan za šećernu repu

Primena preparata Betanal Expert :

dvokratno: 1,5+1,5 l/ha; prvo tretiranje kada je repa u fazi 2-4 lista (faze 12-14 BBCH skale), a većina korova u fazi 2 lista, drugo tretiranje 5-10 dana kasnije, kada je većina korova još u fazi 2 lista;
trokratno: 1+1+1 l/ha prvo tretiranje kada je većina korova u fazi kotiledona, bez obzira na fazu porasta šećerne repe, drugo i treće tretiranje po potrebi kada su korovi u fazi kotiledona.

Utrošak vode: 200-400 l/ha, odnosno 2-4 l na 100m2.

Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: jednom, ili u split aplikaciji – dva ili tri puta.

Spektar delovanja - jednogodišnji korovi uskolisni (travni) korovi:
proso korovsko (Echinochloa crus-galli)
muhar sivi (Setaria glauca)
muhar zeleni (Setaria viridis)
divlji sirak iz semena (Sorghum halepense)
Spektar delovanja - jednogodišnji širokolisni korovi:
štir bljutavi (Amaranthus blitoides)
štir obični (Amaranthus retroflexus)
vidovčica crvena (Anagallis arvensis)
vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus)
pepeljuga obična (Chenopodium album)
pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum)
tatula obična (Datura stramonium)
lubeničarka njivska (Hibiscus trionum)
dvornik obični (Polygonum persicaria)
dvornik veliki (Polygonum lapathifolium)
čistac jednogodišnji (Stachys annua)
gorušica poljska (Sinapis arvensis)
kereće grožđe (Solanum nigrum)
dvornik ptičiji (Polygonum aviculare)

Mehanizam delovanja : Betanal Expert je idealna kombinacija desmedifama, fenmedifama i etofumesata, dobro poznata po svom herbicidnom delovanju, kao i po jedinstvenoj selektivnosti prema šećernoj repi. Primenom AMD tehnologije u formulaciji preparata, unapređena je stabilnost i homogenost rastvora. Prednosti se manifestuju stvaranjem dugotrajnog herbicidnog filma na površini lista korova, odlaganjem kristalizacije aktivnih materija i vrhunskom selektivnošću. Fenmedifam i desmedifam korov usvaja putem lisne mase, dok etofumesat usvaja putem izdanaka korova kao i korenovim sistemom. Fenmedifam i desmedifam inhibiraju transport elektrona u procesu fotosinteze. Etofumesat inhibira deobu ćelija, metabolizam lipida i razvoj meristema.

Preporuke i napomene :

Preporučuje se primena kada su temperature ispod 25°C;
Pre setve narednih useva zemljište bi trebalo preorati na najmanje 20 cm dubine;
Za vreme tretiranja, lišće bi trebalo da bude suvo;
Kada je šećerna repa u stresu (napad štetočina, duži period hladnog i kišovitog vremena, mraz, velika temperaturna kolebanja, neodgovarajuća dubina setve itd.) sačekati sa tretiranjem 1 do 3 dana.

Preuzeto sa izvornog sajta : bayercropscience.rs