Dimetogal

Insekticid širokog spektra delovanja sa sistemičnim i kontaktnim delovanjem

Klasa Insekticidi
Opis Insekticid širokog spektra delovanja sa sistemičnim i kontaktnim delovanjem
Proizvođač Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija Dimetoat
Formulacija koncentrat za emulziju
Delovanje Sistemični insekticid iz grupe organofosfata. Na insekte može da deluje kontaktno, preko integumenta ili digestivno, u toku ishrane. Po mehanizmu delovanja ovo jedinjenje je inhibitor aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata.
Karenca 14 dana – duvan; 21 dan – voćnjaci; 28 dana – povrće (izuzev luka), krompir; 42 dana – šećerna repa, strna žita, maslina; 63 dana – luk
Doza/ koncentracija 0,05 – 0,2%
Primena jabuka, kruška, dunja, breskva, kajsija, trešnja, višnja, šljiva, šećerna repa, strna žita, krompir, povrtarski usevi, duvan, jagoda, malina, kupina, orah, badem, maslina
Sadržaj aktivne materije 400 g/l
Pakovanje 100 ml, 1 l

SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA:

Gajena biljka Štetna vrsta Koncentracija primene Vreme primene
Jabuka i dunja jabukina osa(Hoplocampa testudinea) 0,075-0,1 % u fenofazi precvetavanja
lisne vaši (Aphis pomi, Dysaphis devecta,D. plantaginea) 0,075-0,1 % na početku formiranja prvih kolonija
crvena voćna grinja(Panonychus ulmi) 0,075-0,1 % kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na listu
običan paučinar (Tetranuchus urticae) 0,075-0,1 % kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na listu
jabukin moljac(Hyponomeuta malinellus) 0,1 – 0,15 % pri pojavi prvih guseničnih gnezda,pre i posle cvetanja
jabukin smotavac(Cydia pomonella) I generacija 0,15 – 0,2 % 7-12 dana posle maksimalnog broja uhvaćenih leptira ili na početku piljenja prvih gusenica i U vreme leta leptira i početka piljenja gusenica
miner okruglih mina (Leucoptera scitella),miner zmijolikih mina(Lyonetia clerkella),kalifornijska štitasta vaš (Quadraspidiotus perniciosus) 0,15 – 0,2 % pri pojavi pokretnih formi na letorastima
kruška kruškina osa (Hoplocampa brevis) 0,075 – 0,1 % u fenofazi precvetavanja
lisne vaši (Aphis pomi, Dysaphis pyri) 0,075 – 0,1 % na početku formiranja kolonija posle cvetanja u vreme registrovanja pojave
obična kruškina buva (Psylla pyri) 0,075 – 0,1 % na početku formiranja kolonija posle cvetanja u vreme registrovanja pojave
jabukin smotavac (Cydia pomonella) I generacija 0,15 – 0,2 % 7-12 dana posle maksimalnog broja uhvaćenih leptira ili na početku piljenja prvih gusenica pri pojavi pokretnih formi na letorastima
kalifornijska štitasta vaš(Quadraspidiotus perniciosus) 0,15 – 0,2 % 7-12 dana posle maksimalnog broja uhvaćenih leptira ili na početku piljenja prvih gusenica pri pojavi pokretnih formi na letorastima
breskva i kajsija breskvina muva (Ceratitis capitata) 0,05 – 0,07 % u vreme pojave imaga
breskvine vaši (Myzus persicae, M. varians,Brachycadus persicae, B.schwartzi) 0,075 – 0,1 % posle cvetanja, na početku formiranja prvih kolonija
breskvin moljac (Anarsia lineatella) 0,1 – 0,15 % u vreme ubušivanja prvih gusenica u vrhove letorasta
breskvin smotavac (Cydia molesta) 0,15 – 0,20 % u vreme ubušivanja prvih gusenica u vrhove letorasta
Trešnja i višnja trešnjina muva (Ragoletis cerasi) 0,05 – 0,075% u vreme pojave imaga i pri početku piljenja larvi
trešnjina lisna vaš (Myzus cerasi),crvena voćna grinja (Panonychus ulmi),običan paučinar (Tetranuchus urticae) 0,075 – 0,1 % na početku formiranja prvih kolonija pri pojavi pokretnih formi na listu
Šljiva voćne ose (Hoplocampa flava, H. minuta) 0,075 – 0,1 % u fenofazi precvetavanja
lisne vaši (Brachycaudus helichrysi,H. pruni, Phorodon humuli) 0,075 – 0,1 % posle cvetanja, na početku formiranja prvih kolonija
Šećerna repa crna repina vaš (Aphis fabae),buvač (Chaetocnema tibialis),repina muva (Pegomyia hyosciami) 0,075 – 0,1 % na početku formiranja prvih kolonija kada se utvrdi prisustvo imaga nakon piljenja larvi
Strna žita buvač (Chaetocnema tibialis),tripsi (Trips tabaci, Haplotrips tritici Limothrips cerealium),lisne vaši (Macrosiphum avenae,Metopolophium dirhodum) 0,075 – 0,1 % posle pojave imaga,kada se utvrdi prisustvo,na početku formiranja prvih kolonija
Krompir lisne vaši (Aphis fabae, A.nasturti, A frangulae, Macrosiphum euphorbiae) 0,075 – 0,1 % na početku formiranja prvih kolonija
Povrtarski usevi duvanov trips (Trips tabaci),crna repina vaš (Aphis fabae),breskvina lisna vaš (Myzus persicae),kupusova vaš (Brevicoryne brassicae),buvač (Chaetocnema tibialis),običan paučinar (Tetranychus urticae) 0,075 – 0,1 % kada se utvrdi prisustvo,na početku formiranja prvih kolonija ,posle pojave imaga kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi grinja na listu
Duvan duvanov trips (Trips tabaci),lisne vaši(Myzus persicae, M. nicotianae) 0,075 – 0,1 % odmah posle rasađivanja
Jagoda,malina i kupina lisne vaši (Aphis forbesi, A. idaei,A.ruborum, Amphorophora idaei, Chaestosiphon fragaefoli) 0,075 – 0,1 % pre cvetanja, na početku formiranja prvih kolonija
Orah jabukin smotavac (Cydia pomonella) I generacija 0,15 – 0,2 % suzbijanje prve generacije, tretiranjem 7-12 dana posle maksimalnog broja uhvaćenih leptira ili na početku piljenja prvih gusenica
Badem lisne vaši (Hyalopterus pruni) 0,075 – 0,1 % na početku formiranja prvih kolonija
breskvin moljac (Anarsia lineatella) 0,1 – 0,15 % u vreme ubušivanja prvih gusenica u vrhove letorasta
breskvin smotavac (Cydia molesta) 0,15 – 0,2 % u vreme ubušivanja prvih gusenica u vrhove letorasta
Maslina maslinina muva(Daucus oleaei) 0,1 – 0,15 % u vreme kada se feromonskim klopkama uhvati ukupno 20 imaga
maslinin moljac (Prays oleae) 0,1 – 0,15 % pre ili neposredno posle cvetanja,u zavisnosti od registrovanog leta leptira

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat se može mešati sa insekticidima iz grupe regulatora rasta, zbog proširenja spektra delovanja. Treba izbegavati mešanje sa preparatima izuzetno bazne i kisele reakcije.

NAPOMENA: U toku jedne godine, na istom terenu, najviše se može primeniti dva puta.

PAKOVANJE: 25 ml, 50 ml, 100 ml, 300 ml, 1 l i 5 l