Equip

Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz
Klasa: selektivni translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje višegodišnjih i jednogodišnjih uskolisnih korova i nekih širokolisnih jednogodišnjih korova u ranom stadijumu porasta.
Aktivna materija: foramsulfuron 22,5 g/l, izoksadifen-etil 22,5 g/l (protektant)
Formulacija : uljna disperzija – OD
Karenca: obezbeđena vremenom primene preparata u usevu kukuruza.

Primena herbicida Equip:
kukuruza u količini primene: 2-2,5 l/ha (20-25 ml na 100m2). Vreme primene u odnosu na usev: kukuruz u fazi 2-8 listova (faze 12-18 BBCH-skale). Vreme primene u odnosu na korove: uskolisni korovi u fazi 1-5 listova, a širokolisni u najranijoj fazi porasta.
Utrošak vode: 200-400 l/ha.
Broj tretiranja u toku godine: jednom ili u split aplikaciji: 1,5 l + 1 l.

 
Spektar delovanja: uskolisni (travni) i širokolisni korovi.

višegodišnji uskolisni (travni) korovi:
divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense)
jednogodišnji uskolisni (travni) korovi:
proso korovsko (Echinochloa crus-galli)
proso vlasasto (Panicum capillare)
muhar sivi (Setaria glauca)
sirak divlji iz semena (Sorghum halepense);
jednogodišnji širokolisni korovi, u ranom stadijumu porasta:
lipica teofrastova (Abutilon theophrasti)
štir bljutavi (Amaranthus blitoides)
štir obični (Amaranthus retroflexus)
ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia)
tatula obična (Datura stramonium)
samonikli suncokret (Helianthus annus)
kereće grožđe (Solanum nigrum)
čistac jednogodišnji (Stachys annua).

Mehanizam delovanja : foramsulfuron aktivna materija preparata Equip zaustavlja sintezu enzima acetolaktat-sintetaze (ALS) što izaziva blokadu sinteze aminokiselina neophodnih za deobu ćelija meristema korovskih biljaka. Izoksadifen-etil je protektant, koji deluje tako da ubrzava razgradnju foramsulfurona u meristemu kukuruza dok se razgradnja ne odvija u korovskim biljkama.

Preporuke i napomene : 

za efikasno suzbijanje najopasnijih širokolisnih korova preporučuje se primena u kombinaciji sa herbicidom Laudis
pre upotrebe pakovanje obavezno promućkati. Tretirati predveče ili rano tokom dana po mirnom vremenu na temperaturama manjim od 25°C
ne koristiti organofosforne insekticide za tretiranje semena ili folijarno ako je planirana upotreba Equip-a
primena preparata Equip ne ograničava plodored.

Preuzeto sa izvornog sajta : bayercropscience.rs