Furore Super

Usev/zasad u kome se primenjuje: ŠEĆERNA REPA, SOJA, SUNCOKRET
Klasa: sistemični selektivni herbicid namenjen za suzbijanje višegodišnjih i jednogodišnjih uskolisnih korova.
Aktivna materija : fenoksaprop-p-etil 75 g/l
Formulacija : emulzija ulja u vodi – EW
Karenca : obezbeđena vremenom primene preparata u šećernoj repi, soji i suncokretu.

Primena preparata Furore Super u usevu :
šećerne repe , kada su korovi u fazi 2 lista, pa do razvijenog prvog kolenca, u količini:
#8211; 1-1,2 l/ha i utrošak vode 200-600 l/ha (10-12 ml u 2-6 l vode na 100m2), za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova; #8211; 1,8-2 l/ha i utrošak vode 200-600 l/ha (18-20 ml u 2-6 l vode na 100m2), za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova;
Primena preparata Furore Super u usevu :
suncokreta , kada su korovi u fazi 2 lista, pa do razvijenog prvog kolenca, u količini:
#8211; 1-1,2 l/ha i utrošak vode 200-600 l/ha (10-12 ml u 2-6 l vode na 100m2), za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova; #8211; 1,8-2 l/ha i utrošak vode 200-600 l/ha (18-20 ml u 2-6 l vode na 100m2), za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova;
Primena preparata Furore Super u usevu :
soje, tretiranjem samo pre cvetanja useva, a kada su korovi u fazi dva lista, pa do razvijenog prvog kolenca u količini:
#8211; 1-1,2 l/ha i utrošak vode 200-600 l/ha (10-12 ml u 2-6 l vode na 100m2), za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova; #8211; 1,8-2 l/ha i utrošak vode 200-600 l/ha (18-20 ml u 2-6 l vode na 100m2), za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova.

Spektar delovanja :

jednogodišnje uskolisne korovske vrste:
divlji sirak iz semena (Sorghum halepense)
vrste iz roda Alopecurus spp.
stršac obični (Apera spica-venti)
ovas njivski (Avena fatua)
svračica crvena (Digitaria sanguinalis)
korovsko proso (Echinochloa crus galli)
muhar zeleni (Setaria viridis)
vrste iz roda Phalaris
višegodišnje uskolisne (travne) korove:
divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense)

Mehanizam delovanja : Furore Super je sistemični (translokacioni) herbicid. Biljka ga brzo usvaja preko listova i transportuje do ostalih delova. Kreće se naviše i naniže u biljci. Sprečava sintezu masnih kiselina kod trava. Karakteristični simptomi su crvenilo koje prelazi u nekrozu i sušenje korova.

Preporuke i napomene : Manje količine preparata se primenjuju kada su korovi u fazi 2 lista, a veće kada su korovi u fazi prvog kolenca.

Preuzeto sa izvornog sajta : bayercropscience.rs