Nortron Super

Usev/zasad u kome se primenjuje: šećerna repa
Klasa: selektivni, zemljišni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova.
Aktivna materija: etofumesat 500 g/l
Formulacija : koncentrovana suspenzija – SC
Karenca: obezbeđena vremenom primene preparata u usevu šećerne repe.

Primena :
dvokratno ("Split" – aplikacija) (radi bolje efikasnosti i sigurnije selektivnosti) – prvi tretman, u količini 1 l/ha Nortron Super + 1 l/ha preparata Betanal AM 11 NEW, tretiranjem kada repa ima razvijena 2 lista (faza 12 BBCH-skale), a korovi u fazi od kotiledona do razvijena 4 lista, – drugi tretman, u količini 1 l/ha Nortron Super + 1 l/ha preparata Betanal AM 11 NEW, tretiranjem 7-10 dana nakon prvog tretiranja
trokratno ("Spilt" – aplikacija) u kombinaciji 1l Nortron Super + 1l Betanal AM 11New, kada je šećerna repa u fazi od dva stalna lista a većina korova ufazi kotiledona
Utrošak vode: 200-400 l/ha.
Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: jednom ili u "Split" aplikaciji dva ili tri puta.

Spektar delovanja: jednogodišnji korovi.

jednogodišnji uskolisni (travni) korovi :
mišji repak (Alopecurus myosuroides)
ovas njivski (Avena fatua)
svračicu crvenu (Digitaria sanguinalis)
livadarku jednogodišnju (Poa annua)
sirak divlji iz semena (Sorghum halepense)
jednogodišnji širokolisni korovi :
prstenak poljski (Anthemis arvensis)
broćiku lepušu (Galium aparine)
mrtvu koprivu običnu (Lamium amplexicaule)
tušt obični (Portulaca oleracea)
pomoćnicu običnu (Solanum nigrum)
mišjakinju običnu (Stellaria media)

Mehanizam delovanja : etofumesat, aktivna materija preparata Nortron Super usvaja se od strane uskolisnih korova putem koleoptila, dok je širokolisni korovi usvajaju putem korenovog sistema.
Inhibira deobu ćelija, metabolizam lipida u korovskim biljkama i razvoj meristema.

Preporuke i napomene : 

preparat ne koristiti kada je temperatura vazduha iznad 20°C ili ako se očekuju velike temperaturne oscilacije
preparat se ne sme koristiti na veoma lakom, peskovitom zemljištu ili na preteškim zemljištima, sa velikim sadržajem humusa (preko 5% humusa).

Preuzeto sa izvornog sajta : bayercropscience.rs