Calypso 480-SC

Usev/zasad u kome se primenjuje: suncokret, paprika, krompir
Klasa: sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem namenjen za suzbijanje lisnih vaši i krompirove zlatice.
Aktivna materija: tiakloprid 480 g/l
Formulacija : koncentrovana suspenzija – SC
Karenca: paprika 7 dana, krompir i suncokret 21 dan

Primena :
USEV / ZASAD SUZBIJANJE KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE BROJ TRETIRANJA
suncokret male šljivine vaši (Brachycaudus helichrysi) u količini primene 0,075-0,1 l/ha (0,75-1 ml na 100m2) na početku formiranja kolonija dva puta
krompir krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) jedno tretiranje 0,1 l/ha (1 ml na 100m2), dva tretiranja u razmaku od 10 dana sa 0,05 l/ha (0,5 ml na 100m2) u vreme pojave prvih larvi trećeg stupnja (L3) dva puta
paprika zelene breskvine vaši (Myzus persicae) u količini primene 0,15-0,2 l/ha (1,5-2 ml na 100m2) na početku formiranja kolonija tri puta
Utrošak vode za sve namene je 300-400 l/ha.

Mehanizam delovanja : aktivna materija preparata Calypso 480-SC tiakloprid iz grupe neonikotinoida ometa prenos nadražaja u nervnom sistemu štetnih insekata na način koji se razlikuje od do sada postojećih mehanizama delovanja insekticida iz grupe organofosfata, karbamata i piretroida. Stoga Calypso 480-SC suzbija štetne insekte koji su postali delimično ili potpuno otporni na insekticide iz pomenutih grupa. Aktivna materija deluje kontaktno i digestivno na sve štetne insekte koji sišu i grizu tretirane kulture.

Preporuke i napomene : 

zbog izvrsne sistemičnosti preparat se ravnomerno raspoređuje u biljci te i u malim (količinama) dozama primene pruža dugotrajnu zaštitu. Zato se i posebno preporučuje za prve tretmane u vegetaciji protiv štetnih insekata koji brzo razvijaju otpornost (rezistentnost) kao što je slučaj sa krompirovom zlaticom.
veoma brzo se usvaja od strane biljke, tako da ne podleže ispiranju kišom, kao i degradaciji pod uticajem sunčeve svetlosti.
pri većim temperaturnim kolebanjima zadržava svoju visoku efikasnost.

Preuzeto sa izvornog sajta : bayercropscience.rs