Raft

Usev/zasad u kome se primenjuje: suncokret
Klasa: selektivni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i nekih uskolisnih korova.
Aktivna materija: oksadiargil 400 g/l
Formulacija : koncentrovana suspenzija – SC
Karenca: obezbeđena vremenom primene za suncokret

Primena :
suncokreta u količini 1-1,25 l/ha (10-12,5 ml na 100m2) uz utrošak vode 200-400 l/ha posle setve, a pre nicanja useva suncokreta, a kada su korovi u fazi klijanja i nicanja u količini 0,8-1 l/ha i utrošak vode od 200-400 l/ha, tretiranjem posle nicanja suncokreta i korova u fazi 2-4 listova suncokreta, a kada su korovi u fazi 2-4 lista. Postoji mogućnost pojave prolazne fitotoksičnosti na usevu suncokreta, bez uticaja na prinos.
Maksimalan broj tretiranja jednom, na istoj površini u toku godine.

Spektar delovanja: jednogodišnji korovi.

uskolisni (travni) korovi :
proso korovsko (Echinochloa crus-galli)
širokolisni korovi :
štir obični (Amaranthus retroflexus)
ambroziju pelenastu (Ambrosia artemisiifolia)
vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus)
pepeljugu običnu (Chenopodium album)
tatulu običnu (Datura stramonium)
lubeničarku njivsku (Hibiscus trionum)
dvornik ptičiji (Polygonum aviculare)
dvornik veliki (P. lapathifolium)
gorušicu poljsku (Sinapis arvensis)
kereće grožđe (Solanum nigrum)
gorčiku poljsku (Sonchus arvensis)
grahoricu (Vicia sativa)
zadovoljavajuće suzbija :
poponac njivski iz semena (Convolvulus arvensis)
čistac jednogodišnji (Stachys annua)
boca obična (Xanthium strumarium)

Mehanizam delovanja : aktivnu materiju preparata Raft oksadiargil korovi usvajaju prilikom klijanja i nicanja, kao i putem listova. Oksadiargil inhibira stvaranje hlorofila u procesu fotosinteze tako da je pojava belih listova karakteristični simptom delovanja.

Preuzeto sa izvornog sajta : bayercropscience.rs