Score 250 EC

Suzbijanje bolesti u usevu/zasadu : jabuka, krompir, kruška
Klasa: fungicid sistemičnog delovanja

Aktivna materija: Difenokonazol (250g/l)

Formulacija: EC – koncentrat za emulziju

Pakovanje: 20 ml, 250 ml

Proizvođač: Syngenta

Karenca: 14 dana krompir; 28 dana jabuka i kruška

Primena :
USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Jabuka 0,013% (1,3 ml u 10 ml) 7-10 dana, počev od faze pucanja pupoljka dok plodovi ne dostignu velicinu 10 mm (preventivno)
Jabuka 0,015-0,02% (1,5-2 ml u 10l) Do 3 dana po ostvarivanju uslova za zarazu (kurativno)
Krompir 0,5 l/ha (5ml na 100 m²) Po ostvarenju uslova za zarazu
Kruška 0,013% (1,3 ml u 10 ml) 7-10 dana, počev od faze pucanja pupoljka dok plodovi ne dostignu velicinu 10 mm (preventivno)
Kruška 0,015-0,02% (1,5-2 ml u 10l) Do 3 dana po ostvarivanju uslova za zarazu (kurativno)

Mehanizam delovanja:

Score 250 EC je sistemični fungicid iz grupe triazola sa preventivnim i kurativnim delovanjem na više fitopatogenih gljiva. Inhibira sintezu ergosterola i na taj način sprečava razvoj gljive. Deluje na klijanje spora i zaustavlja porast micelije i 3 dana nakon ostvarene infekcije.

Spektar delovanja:

Koristi se za suzbijanje prouzrokovača :
1 čađave krastavosti plodova Venturia inaequalis jabuke i kruške
2 čađave pegavosti lišća jabuke i kruške Venturia pyrina
3 crne pegavosti krompira Alternaria solani

Preporuke i napomene:

Brzo prodire u biljno tkivo i nema opasnosti od spiranja kišom. Pravu efikasnost ispoljava pri višim temperaturama (iznad 15  C). Kombinuje se sa preventivnim preparatima zbog dužine delovanja. Preparat koristiti kada je jabuka u najosetljivijoj fazi (od roze pupoljka do ploda veličine oraha) ili kada je najveca opasnost od infekcije. Koristiti optimalnu količinu vode (kod jabuke ne manje od 1000 l po hektaru). Ukoliko je mehanizacija podešena da izbaci manje vode, onda se držati doze od 200-250 ml/ha preparata.

MBT: 3
KARENCA: 14 dana krompir; 28 dana jabuka i kruška
MDK(mg/kg): 0,2 – jabuka, kruška; 0,1 – krompir

Fungicidi

Agromarket