Antraknoza vinove loze – Gleosporium ampelophagum

Na listu se javljaju sitne, nepravilnog oblika, tamno-mrke pege, koje postepeno blede po sredini. Rub pega je tamne do crne boje na liskama, a ljubičasto braon do ljubičasto crn na lastarima.

Nekrotirano tkivo liske najčešće ispada i list postaje šupljikav. Zaražrno mlado lišće se deformiše. Zbog spajanja pega lišće se prevremeno suši. Suše se i oboleli vrhovi mladara. Pege na mladarima pucaju, transformišu se u rak rane i udubljuju do srži. Zbog rak rana lastari se lako lome.
Pege se javljaju i na šepurini, formira se prsten i deo grozda ispod zahvaćenog mesta nekrotira i suši se.

Pege na bobicama liče na ptičje oko. Oboleli deo očvrsne i najpre je ulegnut a kasnije puca, pri čemu semenke ogoljevaju i ispadaju.

Epidemiologija : Parazit prezimi na opalom lišću, a posebno na lastarima odakle se u prolećce prenosi na lišće, mladare i grozdove. Svaka kiša pogoduje aktiviranju parazita. U toku vegetacije može doći do više zaraza.

Suzbijanje: Vinograd ne podizati na vlažnim mestima. Za sadnju koristiti nezaražen sadni materijal. Pri rezidbi odstraniti i spaliti sve zaražene lastare. Obaviti duboko zaoravanje opalog lišća i grozdova. Obavezno obaviti zimsko prskanje vinove loze. Sredstva i prskanja koja se primenjuju protiv eskorioze, plamenjače i crvene paleži efikasna su i protiv antraknoze vinove loze.

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić

Preuzet tekst sa sajta PSSS