Captan 50 WP

Suzbijanje bolesti u usevu/zasadu : breskva, jabuka, kruška, vinova loza, višnja, trešnja, šljiva
Klasa: Fungicid preventivnog delovanja

Aktivna materija: Kaptan 500g/kg

Formulacija: WP-kvašljivi prašak

Pakovanje: 250 g, 1 kg, 10kg

Karenca: 21 dan jabučasto i koštičavo voće; 35 dana vinova loza

Primena :
USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Breskva 0,2 – 0,3% (20-30g na 10 l vode) I početkom listanja, kada se očekuje veći infektivni potencijal, II po pojavi simptoma
Jabuka 0,2 – 0,3% (20-30g na 10 l vode) Preventivno tretiranje, pre ostvarenja uslova za zarazu
Kruška 0,2 – 0,3% (20-30g na 10 l vode) Preventivno tretiranje, pre ostvarenja uslova za zarazu
Vinova loza 0,2 – 0,3% (20-30g na 10 l vode) Po pojavi pega primarne zaraze, a pre ostvarenja uslova za sekundarnu zarazu
Višnja,trešnja 0,2 – 0,3% (20-30g na 10 l vode) I početkom listanja, kada se očekuje veći infektivni potencijal, II po pojavi simptoma
Šljiva 0,2 – 0,3% (20-30g na 10 l vode) I početkom listanja, kada se očekuje veći infektivni potencijal, II po pojavi simptoma

Mehanizam delovanja:

Captan 50 WP je protektivni fungicid, koji deluje tako što inhibira disanje, odnosno SH enzime.

Spektar delovanja:

Nesistemični protektivni fungicid namenjen suzbijanju :
1 čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova (Venturia inequalis, Venturia pyrina ) u zasadima jabuke  i  kruške
2 prouzrokovača šupljikavosti lista (Stygmina carpophila ) i plamenjače šljive (Polystigma rubrum ) u zasadima koštičavog voća
3 suzbijanju prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola ), crvenila lista (Pseudopeziza tracheiphilla ) i crne truleži (Guignardia bidwellii ) u zasadima vinove loze.

Preporuke i napomene:

Kod primene u fazi precvetavanja i formiranja plodova može, kod nekih sorti jabuke i kruške, izazvati blagu fitotoksičnost (jabuka ‘’Vinesep”, kruške -”Boskovka”, “Starking”, “Sejman”). Fitotoksičan je za jabuku “Crveni delišes” i krušku “Anžuj”. Na višim temperaturama može izazvati fitotoksičnost ako se meša sa preparatima na bazi dimetoata. Ne meša se sa Bordovskom čorbom, Kalcijum-polisulfidom, uljnim formulacijama i insekticidima kisele reakcije. Pripremljenu suspenziju utrošiti u roku od 2 časa.

MDK:2.0 – jabuka, kruška i koštičavo voće, grožde; 0,1 – ostalo

Fungicidi

Agromarket