Dithane M 45

Suzbijanje bolesti u usevu/zasadu : duvan, jabuka, krompir, paradajz, vinova loza, višnja, trešnja, šljiva
Klasa: Fungicid preventivnog delovanja

Aktivna materija: Mankozeb 800 g/kg

Formulacija: WP – kvašljivi prašak

Pakovanje: 250g, 1kg

Proizvođač: Dow AgroSciences

Karenca: Karenca: 14 – krompir i paradajz; 21 – jabučasto voće, duvan, stone sorte vinove loze; 42 – vinske sorte vinove loze

Primena :
USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Duvan 0,20 – 0,25% (20-25 g u 10 l vode) Tokom proizvodnje rasada, nakon rasađivanja i u vegetaciji
Jabuka 0,20 – 0,25% (20-25 g u 10 l vode) Dok postoje uslovi za primarne i sekundarne zaraze, pre ili posle cvetanja
Krompir 0,20 – 0,25% (20-25 g u 10 l vode) Tokom proizvodnje rasada, nakon rasađivanja i u vegetaciji
Paradajz 0,20 – 0,25% (20-25 g u 10 l vode) Tokom proizvodnje rasada, nakon rasađivanja i u vegetaciji
Vinova loza 0,20 – 0,25% (20-25 g u 10 l vode) Dok postoje uslovi za primarne i sekundarne zaraze, pre ili posle cvetanja
Višnja,trešnja 0,20 – 0,25% (20-25 g u 10 l vode) Tretiranja pre ili posle cvetanja
Šljiva 0,20 – 0,25% (20-25 g u 10 l vode) Tretiranja pre ili posle cvetanja

Mehanizam delovanja:

Dithane M 45 deluje preventivno jer sprečava klijanje spora tako što inhibira proces disanja fitipatogenih gljiva.

Spektar delovanja:

Preventivno delovanje protiv prouzrokovača:
1 čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke  i  kruške  Venturia inaequalis i Venturia pyrina
2 plamenjače vinove loze Plasmopara viticola
3 crne pegavosti vinove loze – Phomopsis viticola
4 plamenjače šljive – Polystigma rubrum
5 trešnje
6 mrka pegavost lista višnje  – Blumeriella jaapii
7 plamenjače duvana – Peronospora tabacina
8 plamenjače krompira  i  paradajza Phytophthora infestans
9 crne pegavosti paradajza  i  krompira – Alternaria solani

Preporuke i napomene:

U svetu registrovan za više od 100 gljivičnih oboljenja u više od 60 poljoprivrednih kultura. Nije uočena rezistentnost. Ne mešati sa insekticidima kisele reakcije (dimetoat, monokrotofos, heptenofos,
fosfamidon, dihlorvos), Bordovskom čorbom, sumporno-krečnom čorbom i sredstvima za folijarnu ishranu koja sadrže bor.

MDK:2,0 mg/kg – jabuka; 0.05 mg/kg – grožde

Fungicidi

Agromarket